Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác chuẩn bị hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Học viện Cảnh sát nhân dân

 

Học viện CSND tổ chức Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử đặt tại cổng chính Học viện

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng cuộc bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức Hội thi tuyên truyền với sự tham gia của cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường, qua đó nắm được các nội dung cơ bản của bầu cử, góp phần triển khai, thực hiện thành công cuộc bầu cử tại Học viện; Trích dẫn một số điều luật cơ bản của Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 dán tại các bảng tin Học viện; Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, quy định bầu cử đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và học viên… Ngoài ra, chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi bầu cử và khu vực xung quanh đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Hồng Nhung - Tạp chí CSND - T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác