Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 Theo thống kê của phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an thành phố Hải Phòng từ đầu năm 2010 đến hết  tháng 6/2015, đã kịp thời giải quyết 646 vụ gây rối TTCC; phát hiện bắt giữ, xử lý và bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ 394 đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, đối tượng có tiền án, tiền sự; thu giữ 3,015 các loại dao, kiếm, mác, 1,401 bình xịt hơi cay, 1,961 dùi cui các loại, 2,640 côn, gậy và nhiều loại vũ khí, công cụ, phương tiện gây rối TTCC.

Các vụ gây rối TTCC đã xảy ra có tính chất rất phức tạp, gồm nhiều loại hành vi vi phạm khác nhau. Trong đó, chủ yếu dùng hung khí hoặc có hành vi phá phách tài sản xảy ra 315 vụ (chiếm tỷ lệ 48,76%); gây cản trở phương tiện giao thông nghiêm trọng xảy ra 111 vụ (chiếm tỷ lệ 17,18%); cản trở, hành hung chống người thi hành công vụ xảy ra 226 vụ (chiếm tỷ lệ 34,98%); Số vụ gây rối TTCC xảy ra do các đối tượng thực hiện có tổ chức, có sự chuẩn bị từ trước xảy ra 202 vụ (chiếm tỷ lệ 31,26%).Các vụ gây rối TTCC hình thức xử lý hành chính chiếm tỷ lệ cao gồm 453 vụ (chiếm tỷ lệ 70,01%), số vụ đề nghị truy tố trước pháp luật gồm 193 vụ (chiếm tỷ lệ 29,87%).

Đánh giá về công tác giải quyết các vụ việc gây rối TTCC trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm qua đã đạt được kết quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm gây rối TTCC theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ là do sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động trong việc chủ động sử dụng đồng bộ các biện pháp, các lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, lực lượng CSCĐ đã thể hiện được những nỗ lực, trách nhiệm trong việc giải quyết các vụ gây rối TTCC trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn thành phố, tạo dựng hình ảnh một thành phố Hải Phòng văn minh, ổn định và hòa bình đối với người dân trong nước và bạn bè quốc tế, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC trên địa bàn thành phố Hải Phòng của lực lượng CSCĐ Công an thành phố Hải Phòng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót đó là:

- Trong công tác giải quyết các vụ gây rối, lực lượng CSCĐ Công an thành phố Hải Phòng chưa thực sự phát huy được vai trò của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC.

- Chưa chủ động làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền cơ sở trong phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân dẫn đến phát sinh các vụ gây rối TTCC,

- Công tác thu thập thông tin, nắm tình hình của lực lượng CSCĐ trong giải quyết các vụ gây rối TTCC chưa thường xuyên, kịp thời nên nhiều vụ gây rối TTCC diễn ra phức tạp, làm mất ổn định tình hình TTATXH

- Công tác giải quyết ban đầu các vụ gây rối TTCC chưa kịp thời, có hiệu quả nên các vụ việc thường diễn biến nhanh và ngày càng phức tạp. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp khi giải quyết công việc, một số cán bộ, chiến sĩ CSCĐ (nhất là cán bộ trẻ, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân) còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật; thái độ, tác phong và phương pháp ứng xử chưa hài hòa, đúng mực, thái độ khi xử lý tình huống thiếu sự khôn khéo, nóng nảy mất bình tĩnh, mất cảnh giác, coi thường đối tượng hoặc thiếu chủ động, không tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân nên đã bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, nói xấu lực lượng Công an, gây rối TTCC, thậm chí chống lại lực lượng thi hành công vụ.

- Công tác xử lý một số tình huống cụ thể phức tạp về ANTT phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ gây rối TTCC của lực lượng CSCĐ còn bị động, lúng túng, chưa có hiệu quả. lực lượng CSCĐ chưa xác định rõ nội dung, yêu cầu, đối tượng để thực hiện công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC; việc huy động lực lượng, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ đến giải quyết còn chậm, chưa kịp thời.

Từ những vấn đề phân tích nêu trên, để có thể nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC của lực lượng CSCĐ Công an thành Hải Phòng trong thời gian tới, theo tác giả cần làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy trong công tác giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy trong công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC của lực lượng CSCĐ là một yêu cầu rất cần thiết và quan trọng. Vì thế, cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo khả năng lãnh đạo, chỉ huy, điều hành việc sử dụng, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ trong và ngoài ngành để tham gia công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC của lực lượng CSCĐ. Đảm bảo được yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; tiết kiệm được thời gian, lực lượng, phương tiện.

Hai là, xây dựng cơ chế đảm bảo sự phối hợp và trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng CSCĐ với các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đây là nội dung quan trọng trong chế độ công tác hồ sơ, thông tin nghiệp vụ Cảnh sát. Làm tốt công tác trên có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và các hành vi vi phạm về TTATXH nói chung, công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC nói riêng. Do đó, trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt những công tác trọng tâm sau đây:

+ Cần xác định rõ các cấp CAND có trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác phối kết hợp và trao đổi thông tin trong phòng ngừa tội phạm đối với lực lượng CSCĐ. Nhất là, thông tin của các đơn vị như: PA67, PA72, PA88, PC45 và ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài trên các tuyến biên giới, ở các địa bàn quan trọng về an ninh, quốc phòngtrong phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phức tạp về TTATXH.

+ Quy định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các lực lượng nghiệp vụ về chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của các loại tội phạm; tình hình địa bàn như sơ đồ khu vực, đặc điểm, tính chất dân cư, đặc điểm khí hậu, thời tiết

+ Về chế độ thông tin, báo cáo tùy theo tình hình mà xác định thông tin, báo cáo định kì, thường xuyên đột xuất. Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức các thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT trong báo cáo, trao đổi thông tin nghiệp vụ để đảm bảo thông tin thường xuyên được trao đổi, cập nhật phục vụ tốt cho công tác phòng, giải quyết tội phạm nói chung, công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC nói riêng.

Ba là, quy định cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với lực lượng Cảnh sát cơ động với các ngành, các cấp, các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  Quy định cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với lực lượng CSCĐ với các ngành, các cấp, các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn ANTT, công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC là vấn đề có tính nguyên tắc, là tất yếu khách quan. Làm tốt nguyên tắc này, đảm bảo sự thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH nói chung và việc áp dụng biện pháp giải quyết các vụ gây rối TTCCnói riêng.

Bốn là, xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng CSCĐ Công an thành phố Hải Phòng đủ về biên chế lực lượng, đảm bảo về chất lượng

Thực tế lực lượng CAND trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn Hải Phòng nói riêng hiện nay còn thiếu nhiều về biên chế do nhiều nguyên nhân khác nhau và đây là một khó khăn chung của toàn ngành. Hàng năm, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị bổ sung biên chế từ các nguồn đào tạo rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Có thể nói, vấn đề bổ sung thêm biên chế cho lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã, đang và sẽ là quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công an thành phố và các phòng chức năng. Vì vậy, vấn đề bổ sung lực lượng và nâng cao trình độ mọi mặt cho số CBCS CSCĐ một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC nói riêng

Năm là, thường xuyên xây dựng, diễn tập các phương án giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng và thực hành phương án, chiến thuật tác chiến trong công tác giải quyết các vụ gây rối TTCC có vai trò rất quan trọng để bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH. Làm tốt công tác trên, là trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chính vì vậy, việc xây dựng phương án, chiến thuật và tổ chức thực hiện trong giải quyết các vụ gây rối TTCC phải đạt được các tiêu chí sau:

+ Tham mưu để cấp ủy, chính quyền vào cuộc trực tiếp chỉ đạo các ngành, các cấp (ngoài lực lượng Công an) thực hiện các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình và phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực thuộc công việc của mình; tránh đùn đẩy, đưa lực lượng Công an ra đối đầu với dân.

+ Phải giải quyết triệt tiêu mâu thuẫn của cả hai vế: quyền lợi chính đáng - nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

+ Mọi hoạt động nghiệp vụ khi áp dụng trong quá trình giải quyết phải được chuyển hóa thành chứng cứ pháp lý để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Trong lực lượng Công an, mọi lực lượng tham gia đều phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của đồng chí Giám đốc Công an thành phố hoặc đồng chí Phó Giám đốc là Thủ trưởng cơ quan điều tra (lực lượng CSCĐ trực tiếp tham mưu). Đồng thời việc tổ chức các lực lượng tham gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp, tránh phô trương hình thức gây phản cảm.

Sáu là, đầu tư trang bị đầy đủ vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và các trang thiết bị khác cho lực lượng CSCĐ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Trong thời gian qua, đã có một số dự án đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện cho huấn luyện cũng như sẵn sàng cho chiến đấu cho lực lượng CSCĐ công an thành phố Hải Phòng nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự đầy đủ, đồng bộ, hiện đại mà trái lại chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn chiến đấu. Do vậy, cần tiếp tục có các dự án được đầu tư về trang bị công cụ hỗ trợ, vũ khí, thiết bị đặc chủng. Đề xuất lãnh đạo bộ trang cấp đồng bộ và trang cấp bổ sung phương tiện, vật tư tiêu hao hàng năm...

Bảy là, đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng tham gia giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động quần chúng tham gia công tác đấu tranh phòng giải quyết tội phạm, giữ gìn ANTT là một chủ trương, công tác lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của toàn xã hội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới lực lượng CSCĐ cần đẩy mạnh và coi trọng tranh thủ được sự đồng tình của quần chúng; việc vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Chính vì thế, trong hoạt động giải quyết các vụ gây rối TTCC của lực lượng CSCĐ, việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân cần phải được coi trọng và tiến hành thường xuyên, có sự đổi mới về nội dung một cách sâu sắc.

Trần Quang Hà - Khoa Nghiệp vụ CSVT - Học viện CSND

Đông Anh Trường - Học viên cao học 23 - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác