Thứ Sáu, 26/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
10 năm xây dựng và phát triển khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát nhân dân

Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”. Trong đó, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam xác định phải ưu tiên hiện đại hoá lực lượng Cảnh sát cơ động để thể hiện sức mạnh, quyền uy của Nhà nước đối với các loại tội phạm nguy hiểm, trong đó có tội phạm khủng bố. Chính vì vậy, một trong những vấn đề cấp bách đặt ra là phải kiện toàn tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động đồng thời phải nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng với những nguy cơ, thách thức trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội hiện nay. 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 23/08/2007 Tổng cục trưởng Tổng cục III (nay là Tổng cục chính trị Công an nhân dân) đã ký và ban hành Quyết định số 1591/2007/QĐ-X11 (X12) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khoa Cảnh sát vũ trang. Theo đó, Khoa Cảnh sát vũ trang có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức giảng dạy và huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát vũ trang cho học viên thuộc các hệ học, khoá học theo chương trình đào tạo của Bộ Công an; tổ chức nghiên cứu khoa học trong giảng viên và học viên; quản lý đội ngũ cán bộ giảng dạy; tham gia công tác quản lý, giáo dục học viên theo quy định của Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Học viện, Khoa Cảnh sát vũ trang đã có những bước phát triển tích cực, qua đó đã đạt được những kết quả nhất định, điển hình như sau:

- Về tổ chức biên chế và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên: Từ đơn vị mới thành lập chỉ có 05 đồng chí giáo viên, đến nay, Khoa Cảnh sát vũ trang đã có một đội ngũ giáo viên lớn mạnh đảm trách giảng dạy nhiều môn học đòi hỏi những kỹ năng thực hành chuyên sâu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Khoa Cảnh sát vũ trang thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân theo Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an được cơ cấu thành 02 Tổ Bộ môn: Tổ bộ môn Tham mưu, chỉ huy tác chiến và Tổ bộ môn Kỹ, chiến thuật và chiến đấu của Cảnh sát vũ trang. Trình độ cán bộ giáo viên ngày càng được chú trọng, nâng cao ở các học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trong đó, có nhiều đồng chí là giáo viên trẻ có trình độ và năng lực chuyên môn được được tăng cường từ các trường Quân đội nhân dân, Thể dục - thể thao...

Như vậy, trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Cảnh sát vũ trang đã có một đội ngũ giáo viên có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát vũ trang. Đây chính là những điều kiện thuận lợi cho Khoa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân giao cho.

- Về hệ thống tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học: Ngay từ khi mới thành lập, với mục tiêu là đào tạo sỹ quan Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo đảm an ninh trật tự có trình độ Đại học nhằm nâng cao chất lượng và trình độ cho lực lượng Cảnh sát cơ động, Khoa Cảnh sát vũ trang đã xây dựng chương trình đạo tạo với 21 môn học cho sinh viên chuyên ngành và 03 môn học cho sinh viên các hệ học, khóa học. Đến nay, sau 10 năm kể từ khi thành lập, Khoa Cảnh sát vũ trang đã có hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là một hệ thống lý luận quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được cán bộ, giáo viên Khoa Cảnh sát vũ trang đúc kết từ những kinh nghiệm trong thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam và các nước trên thế giới. Ngoài ra, Khoa Cảnh sát vũ trang đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp, viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài ngành Công an.

- Về công tác giảng dạy, huấn luyện: Trong 10 năm qua, Khoa Cảnh sát vũ trang đã chủ động tham mưu với Ban giám đốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Học viện nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, học viên tốt nghiệp ra trường đã được các đơn vị tiếp nhận đánh giá cao về trình độ và năng lực công tác đáp ứng với thực tiễn chiến đấu của Công an các địa phương, trong đó:

Đối với công tác đào tạo, huấn luyện học viên chuyên ngành Tham mưu chỉ huy vũ trang bảo đảm an ninh trật tự: Đến nay Khoa Cảnh sát vũ trang đã và đang đào tạo được 12 khoá học viên chuyên ngành với 905 học viên. Đã có 06 khoá học với 236 học viên đã tốt nghiệp, đây là nguồn cán bộ bổ sung lớn cho các đơn vị Công an địa phương và của Bộ Công an, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm lãnh đạo ở các đơn vị. Đặc biệt, công tác huấn luyện, thực hành chiến đấu đã được Khoa Cảnh sát vũ trang đặc biệt quan tâm. Khoa đã tổ chức nhiều buổi hội thao, diễn tập về phương pháp, chiến thuật trấn áp tội phạm được các đơn vị và dư luận xã hội, báo chí trong và ngoài nước đánh giá cao. Khoa Cảnh sát vũ trang với tư cách là một Trung đoàn dự bị chiến đấu của Bộ Công an đã thường xuyên rèn luyện, ứng trực và sẵn sàng tham gia chiến đấu khi có mệnh lệnh cấp trên.

Đối với công tác đào tạo, huấn luyện học viên của các hệ học, khoá học trong và ngoài Học viện: Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013, Khoa Cảnh sát vũ trang giảng dạy cho các lớp trong và ngoài Học viện các môn như: Công tác phòng chống khủng bố; Vũ trang tuần tra kiểm soát; Bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Từ năm 2013 đến nay, căn cứ vào năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên Khoa Cảnh sát vũ trang, Ban giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã chỉ đạo giao Khoa Cảnh sát vũ trang giảng dạy, huấn luyện các môn thực hành mang tính chiến đấu cao, như: Giáo dục quốc phòng, súng ngắn chuẩn đầu ra, huấn luyện quân sự, võ thuật đầu khoá cho các hệ học, lớp học mở tại các địa phương. Kết quả cho thấy, tất cả học viên đã đạt kết quả cao trong quá trình giảng dạy, huấn luyện, có 100% học viên đạt chuẩn đầu ra bắn súng với thành tích cao và đã được Công an các địa phương ghi nhận, đánh giá cao và gửi thư cảm ơn.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, huấn luyện, cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Cảnh sát vũ trang luôn chú trọng đến hoạt động dạy giỏi của cán bộ, giáo viên, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thời gian qua, cán bộ, giáo viên của Khoa Cảnh sát vũ trang đã thi đua thực hiện bài dạy giỏi cấp Học viện, dạy giỏi cấp Khoa và các giờ dạy tốt, đặc biệt, có 01 đồng chí đã đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2015.

- Về quan hệ phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm gắn lý luận với thực tiễn: Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu, Khoa Cảnh sát vũ trang đã tổ chức kết nghĩa, giao lưu, tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị, địa phương, như: các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, các Phòng Cảnh sát cơ động ở các địa phương và các đơn vị Quân đội… Qua đó đã tranh thủ được sự giúp đỡ về mọi mặt của các đơn vị địa phương như: phối hợp huấn luyện, cử cán bộ, giáo viên, học viên thực tế tại đơn vị, báo cáo thực tế, hỗ trợ trang thiết bị huấn luyện và diễn tập…

Như vậy, có thể khẳng định: Những kết quả mà Khoa Cảnh sát vũ trang đã đạt được trong 10 năm qua là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, sự chỉ đạo, quan tâm của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên Khoa Cảnh sát vũ trang. Do đó, trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và để tiếp tục góp phần vào thành công của sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Bộ Công an nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng, Khoa Cảnh sát cần phát huy những kết quả đã đạt được và  tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Cảnh sát vũ trang trong các hoạt động của đơn vị. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm mang tính định hướng cho quá trình phát triển của Khoa Cảnh sát vũ trang trong thời gian tới. Do đó, cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Cảnh sát vũ trang cần đưa ra những định hướng phát triển trong từng giai đoạn đối với từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

Hai là, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Trong đó, Khoa Cảnh sát vũ trang cần tập trung vào công tác đào tạo cán bộ, giảng viên, đặc biệt là chú trọng nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện, thực hành chiến đấu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, huấn luyện sinh viên chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu với Ban giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát  cơ động dự bị đặc nhiệm. Đây là một trong những mô hình tổ chức lực lượng được lãnh đạo Bộ Công an xây dựng nhằm giúp cho giáo viên và học viên chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự có điều kiện tiếp cận với thực tiễn chiến đấu qua đó nâng cao năng lực huấn luyện và thực hành.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo đối với các môn học thuộc chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự. Trong thời gian tới, cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Cảnh sát vũ trang cần nghiên cứu và giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, trước hết tập trung vào các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo, tổ trưởng, các Tiến sĩ,  Phó giáo sư, giảng viên chính theo phương châm chỉ đạo của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân “mỗi giáo viên sau khi đã bảo vệ luận án tiến sĩ phải là chủ biên ít nhất 01 giáo trình”. Phải coi việc biên soạn giáo, trình tài liệu là chỉ tiêu thi đua bắt buộc để xét các chức danh khoa học và tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, huấn luyện của cán bộ, giáo viên Khoa Cảnh sát vũ trang. Trong đó, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị cần tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Xây dựng quy trình lên lớp, quy trình thực hiện các bài dạy giỏi, giờ dạy tốt… và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu xây dựng và triển khai  nhiều hình thức Hội nghị tổng kết, tọa đàm, hội thảo khoa học đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên từ phía học viên và các cơ sở thực tiễn. Đây là phương pháp đánh giá giúp cho cấp uỷ, lãnh đạo Khoa nắm được một cách khách quan, toàn diện về chất lượng giảng dạy của cán bộ, giáo viên. Từ đó đưa ra những biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những biểu hiện sai phạm, tiêu cực cũng như có biện pháp động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm là, cần trang bị cho đơn vị một số trang thiết bị giáo cụ trực quan dùng cho việc giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Hiện nay hầu hết các môn học do Khoa Cảnh sát vũ trang đảm nhận giảng dạy là các môn thực hành, trong khi đó, các trang thiết bị phục vụ còn thiếu, như: Môn Thông tin liên lạc trong chiến đấu của Cảnh sát vũ trang; môn Bản đồ địa hình và sơ đồ địa hình trong tác chiến của Cảnh sát vũ trang... 

Sáu là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Khoa Cảnh sát vũ trang với các đơn vị trong và ngoài ngành, Công an các địa phương, gắn lý luận với công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, cần đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an các địa phương trong việc phối hợp đào tạo./.

* Thượng tá, TS Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa CSVT

* Đại uý, Ths Hoàng Đạt - Giảng viên Khoa CSVT

 


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi