Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo thành công chung của Hội nghị WEF ASEAN 2018

Là thành viên của Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tâp trung, chủ động các mặt công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo thành công chung của Hội nghị.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ; phối hợp với các đoàn tiền trạm tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức Hội nghị, khách sạn được Ban tổ chức bố trí làm nơi ăn, nghỉ tập trung của đại biểu để bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ một cách hợp lý, tránh chồng chéo, bỏ sót; rà soát hệ thống trang thiết bị in phù hiệu để triển khai thiết kế, in, cấp phát phù hiệu theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức.

Lực lượng Cảnh vệ góp phần bảo vệ thành công WEF ASEAN 2018

Đơn vị đã làm tốt công tác kiểm soát người, phương tiện tại khu vực bảo vệ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình tham gia các hoạt động của Hội nghị và tiếp các đoàn ngoại giao.

Chủ động phối hợp với Ban tổ chức để nắm rõ lịch trình tham dự Hội nghị và bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận các Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ để đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng nghi lễ ngoại giao; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm, nơi ăn nghỉ và diễn ra các hoạt động của Hội nghị.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động các phương án bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành công trong công tác bảo vệ, một lần nữa, lực lượng Cảnh vệ đã khẳng định được vai trò, uy tín của mình trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi