Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Về đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan điều tra trong CAND, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra trong CAND, Cấp trưởng, Cấp phó, Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an và các cơ quan, đơn vị khác trong CAND có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.    

Về tổ chức việc tiếp nhận tố giác, tin báo…

- Cơ quan điều tra trong CAND phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang;

- Tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến.

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải bố trí cán bộ trực ban theo quy định của Bộ Công an để kịp thời tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

- Các đơn vị khác trong CAND khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý thông tin theo quy định.

Về trình tự, thủ tục tiếp nhận

- Đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều phải được kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời, đúng thời hạn theo quy định, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

- Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; những vi phạm pháp luật trong công tác này phải được phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh.

* Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã rõ dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, không áp dụng quy trình giải quyết theo quy định tại Thông tư này.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi