Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng (ANQP) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu rất quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố; đời sống mọi mặt cả về vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng nâng cao; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở không ngừng được củng cố và trưởng thành vững mạnh.

 Toàn cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ANQP ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và còn những hạn chế nhất định. Do đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung, phân tích làm rõ một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề về đảm bảo ANQP vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đánh giá thực chất, toàn diện tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANQP ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác ban hành, giám sát, thực hiện chính sách pháp luật, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa góp phần đảm bảo ANQP vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác vận động, phát huy vai trò của các thành phần xã hội ở vùng dân tộc thiểu số đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần đảm bảo an ninh quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, các đại biểu đã nêu những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm chủ quyền biên giới, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; trong công tác đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng chống đối trong nước lợi dụng vấn đề ly khai, tự trị, dân tộc, tôn giáo... nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những giải pháp mang tính chiến lược, nhằm bảo đảm ANQP nói chung và bảo đảm ANQP vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, Hội thảo đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; bày tỏ sự đồng tình, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Trương Thị Mai tại Hội thảo. Đồng thời nêu rõ, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo để làm sâu sắc hơn báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45; nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo ANQP ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian tới.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi