Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Một số quy định cần lưu ý trong Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Theo đó, Nghị định có một số quy định cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, về biện pháp bảo đảm phải đăng ký (4 biện pháp - Điều 4) bao gồm:

- Thế chấp quyền sử dụng đất: Đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay: Đăng ký tại Cục Hàng không Việt Nam.

- Thế chấp tàu biển: Đăng ký Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam.

Thứ hai, về biện pháp bảo đảm khi có yêu cầu (03 biện pháp - Điều 4) bao gồm:

- Thế chấp tài sản là động sản khác;

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

- Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Thứ ba, về phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm (04 phương thức - Điều 13) bao gồm:  

- Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Thứ tư, về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm (Điều 16)

Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

Nghị định có hiệu lực ngày 15/10/2017

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi