Thứ Hai, 25/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác Công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kỳ hội nhập

 

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo là một trong những sự kiện lớn, uy tín trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của ngành Công an với sự tham gia của các đại biểu, diễn giả, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ các cơ quan trong và ngoài ngành Công an như: Cục Cảnh sát môi trường, Học viện CSND, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan, Đại học Khoa học tự nhiên… 

Các tham luận tại Hội thảo đã đánh giá tình hình công tác Công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kỳ hội nhập và đề xuất các giải pháp đồng bộ, kịp thời để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập, toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay.

Vũ Linh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi