Thứ Ba, 21/5/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù (giai đoạn 2007-2017). Sau 10 năm triển khai, Việt Nam đã ký kết 10 hiệp định song phương về tương trợ tư pháp về hình sự, 12 hiệp định song phương về dẫn độ, 11 hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Với vai trò là cơ quan Trung ương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xử lý 27 yêu cầu dẫn độ ra nước ngoài và 12 yêu cầu chuyển giao phạm nhân về Việt Nam. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự nói chung, công tác dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù nói riêng; từ đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tăng cường tham mưu, đề xuất việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự ở Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dẫn độ, chuyển giao và tương trợ tư pháp về hình sự, công tác đàm phán; nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng trong triển khai thực hiện công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong từng lĩnh vực hoạt động.

Vũ Linh - Tạp chí CSND, T32

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi