Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Hội nghị tổng kết công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Năm 2017, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu, phục vụ cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai trong xây dựng nông thôn mới; mở nhiều được cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự ở khu vực nông thôn tăng cao.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn, xuất hiện nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự hoà giải; có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở như: “Tự quản về an ninh, trật tự”, “Nông dân với pháp luật”, “Xóm đạo bình yên”, “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự khu vực giáp ranh”, “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý”...; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn được ổn định và giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng Công an và Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm bình yên trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2018. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội tham mưu, phục vụ cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh nông thôn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thông tin kịp thời những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Văn phòng điều phối nông thôn Trung ương có hiệu quả nhất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Theo mps.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi