Thứ Bảy, 11/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại lễ phát động

Dự lễ phát động có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Nguyễn Văn Pháp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, Bộ Công an; Trung tá Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn CAND; đại diện các Ban chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các Công đoàn ngành, TW trong Khối thi đua Hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an; Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các học viện, nhà trường CAND.

Thiếu tá Công Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động Tháng công nhân 2017

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số  77-TB/TW về tổ chức “Tháng Công nhân”, trong đó nêu rõ: Đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân” và cơ bản nhất trí nội dung đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hoạt động trong “Tháng Công nhân”, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 26/5/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 quy định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Ngày 12/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 87 quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, trong năm 2017, các cấp công đoàn trong CAND đã từng bước đưa các hoạt động chăm lo cho người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động vào nền nếp. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kiềm chế tai nạn, lao động, số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, tạo môi trường thúc đẩy công tác, sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Đại diện 04 cụm thi đua ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Trong năm 2018,  “Tháng Công nhân” được phát động với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” với các nội dung chính sau:

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; đề xuất các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, chăm lo cho lợi ích đoàn viên.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lao động, Luật Công đoàn, luật BHXH, BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động với những hình thức sáng tạo.

- Chủ động phát động và duy trì các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động theo từng cấp công đoàn; nâng cao chất lượng phong trào “Xanh, sạch, đẹp - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” ở cơ sở.

- Quan tâm, đề xuất lãnh đạo chuyên môn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các khu vực lao động có yếu tố nguy hiểm, có hại và nặng nhọc.

- Triển khai thực hiện tốt cam kết thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động đã được ký kết.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Tháng công nhân năm 2018, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tháng công nhân gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các bài viết tuyên truyền trên website Học viện, Tạp chí CSND, Nội san Người Cảnh sát trẻ… Có chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để công nhân, lao động phát triển toàn diện; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, mỗi công nhân lao động cần chủ động, tích cực học tập, rèn luyện trong lao động sản xuất để nâng cao trình độ chuyên môn.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi