Thứ Tư, 16/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Quy cách in ấn các biểu mẫu kiểm tra, xử phạt của quản lý thị trường theo Thông tư 08/2018/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 17/5/2018

Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BCT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường.

Thông tư 08/2018/TT-BCT, sửa đổi quy định về mẫu biên bản, quyết định dùng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của quản lý thị trường, cụ thể như sau:

Đối với mẫu ấn chỉ in sẵn:

 - In trên giấy trắng (khổ A4) phủ vân hoa văn chống làm giả mờ màu vàng nhạt, dòng chữ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG in chéo,…;

- Số của ấn chỉ gồm 02 phần, được nối với nhau bằng dấu chéo (/). Phần I có 08 chữ số là dãy số tự nhiên từ nhỏ đến lớn, phần II là ký hiệu viết tắt tên loại văn bản.

Đối với mẫu ấn chỉ tự in:                                                                                     

- In trên khổ A4, thể thức và kỹ thuật trình bày như văn bản hành chính;

- Số của ấn chỉ gồm 02 phần, được nối với nhau bằng dấu chéo (/):

Phần I có 08 chữ số, hai chữ số đầu là số hiệu của cơ quan quản lý thị trường  cấp tỉnh (trừ cơ quan quản lý thị trường ở trung ương, ký hiệu là TW),  hai chữ số tiếp theo là mã số đơn vị quản lý thị trường  trực thuộc, bốn chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên từ nhỏ đến lớn;

Phần II có ký hiệu viết tắt tên loại văn bản.

Thông tư 08/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2018.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi