Thứ Ba, 22/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Bộ Công an gặp mặt, biểu dương các cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng

Tham dự, có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng Trung ương…

Các đại biểu và các điển hình tiên tiến tại buổi gặp mặt

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới.

Trong những năm qua, thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập, chiến đấu và nghiên cứu khoa học. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng thông qua việc duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện.

Có thể khẳng định công tác thi đua, khen thưởng là một lĩnh vực công tác khó, nhất là việc tổ chức, triển khai và phát động phong trào thi đua, chính vì vậy đòi hỏi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải có sự say mê, lòng nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo, đổi mới, có như vậy phong trào thi đua mới có sức lan tỏa, thực sự đi vào cuộc sống và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thứ tưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả mà lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trân trọng cảm ơn Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Ban thi đua, khen thưởng Trung ương và các Cơ quan chức năng của nhà nước đã quan tâm giúp đỡ, thường xuyên cổ vũ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an và mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm hỗ trợ để phong trào thi đua của lực lượng Công an ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy đảng và lãnh đạo Công an các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, thành tích tới đâu thì khen thưởng tới đó. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ. Khắc phục tình trạng khen thưởng tập trung cho lãnh đạo, chỉ huy,  khen thưởng theo kiểu chia phần hoặc tình trạng “chạy khen thưởng”; Tham mưu đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là những gương cán bộ chiến sỹ hy sinh anh dũng, tận tụy với công việc, lập công xuất sắc, gương quần chúng nhân dân không sợ nguy hiểm, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm…

Vũ Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi