Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện CSND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017 - 2018
Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo X12, X13, X14, X15, X16 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Trong năm học 2017 - 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ, Học viện CSND đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác.

Trong năm học 2017 - 2018, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được Học viện quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Học viện đã tổ chức đưa hơn 2 vạn lượt cán bộ, giáo viên và học viên các khóa, hệ học đi tham quan các khu di tích truyền thống của lực lượng CAND, như: Nha Công an Trung ương, An ninh Khu V, An ninh Khu IX, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam…

Học viện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào vì “Đã có thành tích góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam”.

Trong công tác giáo dục - đào tạo, mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ được triển khai đồng bộ cho tất cả các hệ học, phát triển theo hướng gắn lý luận với thực tiễn giúp học viên có điều kiện tiếp cận với các tình huống thực tế ngay tại trường.

Cũng trong năm học 2017 - 2018, Học viện CSND có thêm 3 Giáo sư; 19 Phó Giáo sư. Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện CSND là cơ sở sở giáo dục có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường CAND với 22 Giáo sư và 75 Phó Giáo sư.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã đăng ký và triển khai 103 đề tài các cấp, trong đó có 03 đề tài cấp nhà nước, 18 đề tài cấp Bộ, 79 đề tài cấp cơ sở. Tổ chức thành công 26 hội nghị, hội thảo, 03 tọa đàm khoa học (trong đó có 03 hội thảo khoa học quốc tế được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao); tổ chức biên soạn 113 giáo trình; 41 tài liệu dạy học dùng cho hệ đào tạo đại học, sau đại học. Đặc biệt, đã xây dựng và nghiệm thu 02 bộ Từ điển Công an Trung - Việt và Pháp - Việt cùng 08 Tổng tập chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn đối với công tác của lực lượng CSND.

Bên cạnh đó, công tác Tham mưu tổng hợp và hợp tác quốc tế; công tác quản lý học viên, công tác hậu cần đảm bảo cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2020.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện CSND trình bày tóm tắt kết quả công tác năm học 2017 - 2018 và phương hướng công tác năm học 2018 - 2019 của Học viện

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với chương trình, phương hướng hoạt động của Học viện trong năm học 2018 - 2019; đồng thời có nhiều tham luận, đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo báo cáo. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị chủ yếu đề cập đến một số mặt công tác trọng tâm của Học viện như: Công tác quản lý đào tạo, đầu tư phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; công tác quản lý, tổ chức cán bộ; công tác đào tạo sau đại học cũng như những đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng tại Học viện CSND…

Theo đó, trong năm học mới 2018 - 2019, Học viện CSND tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng đơn vị đoàn kết, đồng thuận; tích cực đổi mới toàn diện để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo phân công, phân cấp của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; cải tiến nội dung, phương pháp dạy học, hiện đại hóa học đường, gắn công tác giáo dục, đào tạo với thực tiễn chiến đấu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, học viên với chủ đề của năm học là “Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trường chuẩn quốc gia” với 4 trụ cột chính là: Hoàn thiện tổ chức của Học viện theo mô hình mới của Bộ Công an; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi; Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học viên trong năm học vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong năm học mới (2018 - 2019), Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường mạnh mẽ công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, học viên. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành tới từng cán bộ, học viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, đặc biệt là phong trào “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hai là, tiếp tục thực hiện mở rộng phạm vi đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Triển khai tốt chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, mô hình kết hợp “học đi đôi với hành” cho học viên tất cả các khóa học, hệ học. Đồng thời, hoàn thiện việc biên soạn, chỉnh lí các giáo trình, tài liệu học tập theo chương trình đào tạo tín chỉ. Duy trì tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả thư viện điện tử, nâng cao chất lượng các phòng đọc, công tác phục vụ giáo trình, tài liệu cho hoạt động giảng dạy.

Ba là, hoàn thiện tổ chức của Học viện theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Hoàn thành việc kiểm định, đánh giá các tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia. Siết chặt kỉ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hạn chế tối đa các biểu hiện vi phạm của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học trên các mặt; kỹ năng sư phạm, kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND.

Bốn là, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi đoàn cán bộ, học viên với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế trên tinh thần hợp tác - hữu nghị, đôi bên cùng có lợi nhằm thực hiện tốt chương trình hành động công tác năm học 2018 - 2019 đã đề ra, góp phần xây dựng Học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia vào năm 2020./.

Hải Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất