Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 88 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng với mục đích, yêu cầu giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động trong đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó các đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Sau Hội nghị cần có kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi đơn vị; đồng thời tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ viết thu hoạch theo đúng yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Tại Hội nghị, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên cấp Trung ương trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

Theo mps.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi