Thứ Bảy, 17/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Bổ nhiệm hai Thứ trưởng giữ các chức danh tư pháp Cơ quan an ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra

 

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam

Theo Quyết định số 4369/QĐ-BCA, ngày 10-8, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, sinh năm 1955, quê quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Thứ trưởng Bộ Công an.  

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương
Theo Quyết định số 4389/QĐ-BCA, ngày 10-8, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, sinh năm 1956, quê quán: Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Thứ trưởng Bộ Công an. Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Từ ngày 6/8/2018, Bộ Công an có sự sắp xếp bộ máy tổ chức mới theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - tinh thần "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sơ" và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01-NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 6/8/2018, giảm 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở Công an địa phương sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội. Vì thế, các chức danh tư pháp thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra do lãnh đạo của các Tổng cục An ninh và Tổng cục cảnh sát nắm giữ trước đây không còn và Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định hai thứ trưởng Bộ Công an sẽ trực tiếp chỉ đạo./.​

Đỗ Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi