Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách: "Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 Sửa đổi, bổ sung năm 2017"

Nhằm khắc phục những bất cập của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng như: Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện; bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh…

Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật tương ứng với các điều luật trong các bộ luật khác đang hiện hành có liên quan  nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả.

Cuốn sách do tác giả TS. Trần Văn Biên và TS. Lê Quang Thành đồng chủ biên, xuất bản tháng 8/2018.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất