Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 01 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Công an

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; thông báo các Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ; báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia.

Triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là các phương án về ANTT; phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh; đấu tranh quyết liệt, phá vỡ âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH; góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH được đẩy mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm. Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII...

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4, Khoá 11 và Khoá 12 về xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường tính đoàn kết, đồng thuận ở mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong toàn Đảng bộ Học viện.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Phó Giám đốc Học viện tin tưởng, Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự.

Vũ Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất