Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2006 - 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2006 - 2018 được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời cũng là dịp để động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn sau 12 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân. Thông qua các hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đã củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận, phát biểu thẳng thắn để cùng làm rõ những kết quả, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã báo cáo tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (2006 - 2016). Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã có nhiều nỗ lực, vượt lên khó khăn, gian khổ, kiên trì bám dân, bám cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng thông qua việc liên kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban, ngành, đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần phòng ngừa, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Theo báo cáo, đến nay, cả nước có 2.080 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị, địa phương. Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng năm, có hàng trăm đơn vị được Bộ Công an công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nhiều đơn vị giành lá cờ đầu nhiều năm; có hàng ngàn quần chúng tiêu biểu, xuất sắc, dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tấn công truy bắt tội phạm.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ hàng vạn đối tượng, trong đó có những đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Xuất hiện hàng nghìn tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Hằng năm, hàng trăm xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo báo cáo của các địa phương, thông qua hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 12 triệu tin, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 310.000 vụ án, bắt giữ hơn 180.000 đối tượng; triệt phá hơn 27.000 băng, ổ nhóm tội phạm; tham gia vận động đầu thú và truy bắt hơn 35.000 đối tượng truy nã; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 316.105 người lầm lỗi; giao nộp 79.751 vũ khí, vật liệu nổ, 72.554 viên đạn các loại…

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra rất nặng nề, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng CAND, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”;  xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng CAND là nòng cốt;  tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phát động.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào. Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, chọn lựa xây dựng những mô hình mới phù hợp.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công  an trong lòng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào…

Nguyễn Vũ Linh

Hoàng Hải

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất