Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

PAMS-42 bao gồm 3 phiên thảo luận toàn thể với các chủ đề: Ứng phó ban đầu của lực lượng Lục quân trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; nâng cao vai trò hợp tác đa phương trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; nâng cao vai trò về hợp tác khu vực trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Việt Nam đồng chủ trì PAMS-42 tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các vấn đề chung trong khu vực, qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác