Thứ Năm, 30/1/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã công bố các Quyết định về tổ chức cán bộ đối với lãnh đạo chỉ huy. Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an là đơn vị được hợp nhất từ 4 đơn vị gồm: Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường; Tạp chí Công an nhân dân; Viện Lịch sử Công an (cũ) có chức năng, nhiệm vụ mới nhằm tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt các mặt công tác khoa học, chiến lược, lịch sử CAND trong tình hình mới…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra từ đầu năm 2018; đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên các lĩnh vực công tác: Chiến lược, khoa học, lý luận, tạp chí, lịch sử, thông tin khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã đạt được trong những tháng đầu năm 2018. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy và đạt thành tích cao hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; hẩn trương ổn định tổ chức, rà soát lại các công việc đã đề ra, sớm triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng tới việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược và chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng CAND...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm công tác khoa học, chiến lược, lịch sử Công an phải không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, theo yêu cầu chung của toàn lực lượng; xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, góp phần vào công tác đảm bảo các chỉ số về an ninh, an toàn của quốc gia hiện nay trong bối cảnh chúng ta đang chịu tác động của cuộc cách mạng 4.0…

Vũ Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác