Thứ Sáu, 19/7/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Cục Kế hoạch và tài chính triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018

 

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: D.V)

Tai Hội nghị, Cục Kế hoạch và tài chính đã công bố Quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; trao các Quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng trong đơn vị.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Cục Kế hoạch và tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Công an các đơn vị, địa phương; báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt phương án phân bổ nguồn kinh phí Bảo hiểm xã hội năm 2018, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2018 và thông báo, cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Cục Kế hoạch và tài chính đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị số 21 về công tác quản lý, điều hành ngân sách trong Công an nhân dân (CAND) năm 2018; hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và giai đoạn 2019 - 2021; tổng hợp dự toán ngân sách năm 2019, giai đoạn 2019 - 2021 gửi Bộ Tài chính theo quy định. Xây dựng dự toán thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế CAND năm 2019; tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện trong năm 2018; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, chuẩn bị hồ sơ, hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo tài chính phục vụ công tác kiểm toán. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước theo quan hệ phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ theo Quy chế phối hợp khi Kiểm toán.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Cục Kế hoạch và tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy và đạt thành tích cao hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính nhanh chóng hoàn chỉnh trình Bộ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Phòng; kiện toàn cấp ủy chi bộ tại các Phòng thuộc Cục; chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp trong công tác lập, phân bổ và bảo đảm ngân sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng, chủ động khảo sát và xây dựng phương án chi tiêu theo hướng nắm bắt hết sức minh bạch; rà soát và đánh giá lại các dự án đã và đang triển khai để quản lý và đầu tư sát với yêu cầu nhiệm vụ khi đưa vào sử dụng; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư, tiêu chuẩn, định mức… của toàn lực lượng, nhằm đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao khi thực hiện mô hình và tổ chức mới.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác