Thứ Tư, 19/6/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc lớp Tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng, võ thuật trong Công an nhân dân năm 2018

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Ban tổ chức tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật  trong Công an nhân dân năm 2018 cho biết, trong những năm qua, công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định cần khắc phục, đó là: Nhận thức về vị trí, vai trò của Điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng và đảm bảo an ninh, trật tự của một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sĩ chưa đầy đủ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên chưa nghiêm…

Để việc tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu mục đích đề ra, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy của lớp học, kỷ luật thao trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn…

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 10 ngày với sự tham gia của gần 300 học viên là các lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách làm công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương từ Hà Tĩnh trở ra.

PV

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi