Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII

Tới dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Báo cáo của Đại hội cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả to lớn đã đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cổ vũ, động viên đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo trong và ngoài nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn, phong trào khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện, nhân đạo, giữ gìn an ninh, trật tự…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong rằng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, chung tay, sát cánh cùng nhân dân cả nước phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã  đề ra. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, chức sắc, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi