Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2018, tại  Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Thông qua Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng thông báo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Công an nhân dân.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi