Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và Học viện Cảnh sát nhân dân làm việc với Cơ quan Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an

 

Tiểu ban Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH và Học viện CSND tặng sách cho Lãnh đạo Cục V04

Tới dự buổi làm việc, về phía Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH và Học viện CSND, có đồng chí Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm - Trưởng Tiểu ban, nguyên Giám đốc Học viện CSND, đồng chí Đại tá GS.TS. Trần Phương Đạt - Ủy viên Thư ký Tiểu ban và các đồng chí trong Tổ Giúp việc Tiểu ban, đại diện Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Trung tâm Nghiên cứu phát triển lý luận Cảnh sát, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện CSND. Về phía Cơ quan Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Lê Chi - Cục trưởng V04, đồng chí Đại tá, PGS.TS. Trần Anh Vũ - Phó Cục trưởng V04 và đại diện lãnh đạo Phòng Lý luận Công an nhân dân - V04.

Tại buổi làm việc, Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm - Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH đã trình bày những kết quả nổi bật của Tiểu ban thời gian qua. Là một bộ phận của Hội đồng lý luận Bộ Công an, từ khi được thành lập năm 2012 đến nay, Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH đã phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển lý luận bảo đảm TTATXH, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cụ thể: Đã xây dựng Khung lý luận bảo đảm TTATXH, góp phần xây dựng nên cấu trúc lý luận Công an nhân dân (CAND) một cách hệ thống; Tổ chức nghiên cứu và hoàn thành một số công trình lý luận có ý nghĩa như: Bộ sách khoa học Công an Việt Nam gồm 8 tập; 05 bộ từ điển Công an Anh - Việt, Nga - Việt, Pháp - Việt, Trung - Việt và Việt - Lào; sách chuyên khảo An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế…; Tiểu ban cũng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học lớn, mang tầm quốc tế. Điển hình như: “Cách mạng Tháng 10 Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với CAND Việt Nam”; “Cách mạng 4.0 - Những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo trong CAND”; “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”; “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”… Các công trình nghiên cứu đã góp phần bổ sung, phát triển và hoàn thiện lý luận CAND nói chung, lý luận bảo đảm TTATXH nói riêng, kết quả nghiên cứu đã được Công an các đơn vị, địa phương và nhà trường CAND nghiên cứu, ứng dụng.

Đồng chí Trưởng Tiểu ban đã đề xuất phương hướng nghiên cứu lý luận bảo đảm TTATXH thời gian tới, trọng tâm là biên soạn, xuất bản, phát hành Tổng tập Lý luận nghiệp vụ cảnh sát dự kiến do Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH và Giám đốc Học viện CSND làm Tổng chủ biên, nghiên cứu chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm và những vấn đề nóng, nổi lên trong công tác bảo đảm TTATXH khác… Đồng chí cũng đưa ra một số kiến nghị, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận của Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH thời gian tới. Trong đó, có việc bổ sung kinh phí, xây dựng cơ chế giám sát và bổ sung một số nhiệm vụ như biên soạn xuất bản cuốn sách “Tư duy mới về an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, xuất bản 02 cuốn sách “Triết học Công an” và “Chủ nghĩa xã hội khoa học Công an”, làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị CAND, Học viện CSND và Học viện ANND…

Thay mặt Cơ quan Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an (V04), đồng chí Thiếu tướng Đỗ Lê Chi - Cục trưởng V04 biểu dương những thành tựu, đóng góp quan trọng của Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH thời gian qua, khẳng định Tiểu ban là một trong những đơn vị nòng cốt trong công tác nghiên cứu lý luận CAND. Đồng chí Cục trưởng cũng đánh giá cao phương hướng công tác của Tiểu ban thời gian tới, đồng thời đề nghị lãnh đạo Phòng 3 - V04 nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của Tiểu ban và tham mưu tổ chức thực hiện.

Sau buổi làm việc, thay mặt Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH, Đồng chí Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm - Trưởng Tiểu ban đã gửi tặng Cơ quan Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an (V04) một số sản phẩm nghiên cứu của Tiểu ban và Học viện CSND như Bộ sách khoa học Công an Việt Nam (gồm 8 tập), Từ điển Công an Anh - Việt, Sách An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế…

Một số sản phẩm nghiên cứu của Tiểu ban Lý luận bảo đảm TTATXH và Học viện CSND:

Sách chuyên khảo An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Sách “Cách mạng Tháng 10 Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam”

Sách “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

Bộ sách khoa học Công an Việt nam

Tuấn Anh

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi