Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Tại buổi công bố, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân (CAND). Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Riêng các quy định liên quan đến cấp bậc hàm cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2019.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trình bày những nội dung cơ bản của Luật CAND (Ảnh: M.H)

Luật CAND năm 2018 quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân; tổ chức của Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Đặc biệt, Luật đã quy định cụ thể về phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an, cấp bậc cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan, thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, tước cấp bậc hàm.

Luật Công an nhân dân năm 2018 đã thể chế hoá quan điểm chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể hoá các quy định  của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật CAND năm 2014; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Luật là cơ sở pháp lý quan trọng, trực tiếp, quan trọng để lực lượng CAND nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho; xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo môi trường ổn định để phát triển mọi mặt của đất nước.

Vũ LinhGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi