Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học: “Khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật phòng, chống ma túy và phương hướng hoàn thiện”

Toàn cảnh Hội thảo

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm không chỉ tập trung ở thành thị mà đã phát triển ở hầu hết các địa bàn nông thôn trong cả nước; loại ma túy thẩm lậu vào nước ta chủ yếu là heroin, các loại ma túy tổng hợp và các loại chất gây nghiện. Nhiều vụ ma túy được phát hiện, bắt giữ với số lượng ma túy lớn, nhiều đối tượng. Tệ nạn ma túy cũng là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng; trở thành hiểm họa lớn, đe dọa giống nòi, gây mất ổn định chính trị - xã hội…

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy được triển khai sâu rộng; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong phòng, chống ma túy; công tác đấu tranh phòng, chống ma túy từng bước được xã hội hóa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn; lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy còn mỏng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cơ sở chưa đồng đều, trang thiết bị được trang bị còn hạn chế; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy…

Tại Hội thảo, các tham luận khoa học của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, các giảng viên công tác tại Học viện CSND đã tập trung phân tích, làm rõ thực trạng, nêu bật những thành tựu, khó khăn, hạn chế, bất cập công tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy những năm qua; phân tích các bài học kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn công tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy; đưa ra các kiến nghị, giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Vũ Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi