Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đề nghị bổ sung sáu dự án luật, pháp lệnh trong chương trình năm 2019

Dự phiên họp, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Về chương trình năm 2019, theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày, Chính phủ đề nghị rút khỏi chương trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình hai dự luật, gồm: Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy, thông qua tại kỳ họp thứ tám sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, thông qua tại kỳ họp thứ chín; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp lùi từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy sang kỳ họp thứ tám.

Chính phủ đề nghị bổ sung sáu dự án luật, pháp lệnh vào chương trình năm 2019, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Pháp luật tán thành đề nghị của Chính phủ về việc đưa ra khỏi chương trình năm 2019 với hai dự án luật nêu trên; lùi thời gian trình một kỳ họp đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; bổ sung vào chương trình năm 2019 bốn dự án luật (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Dự án Luật Khám, chữa bệnh cũng được Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Pháp luật tán thành việc lùi thời gian trình và thông qua, nhưng đề nghị lùi hai kỳ họp thay vì một kỳ họp như đề nghị của Chính phủ để có thêm thời gian chuẩn bị và cân đối với các dự án khác trong chương trình của các kỳ họp Quốc hội. Riêng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về việc không bổ sung vào chương trình năm 2019 mà đưa vào chương trình năm 2020 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ chín và thông qua tại kỳ họp thứ mười.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác