Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Từ ngày 01/7/2019, tăng mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

1. 05 ngày làm việc;

2. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

3. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

4. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, đối với trường hợp nghỉ làm nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài chế độ trên, theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam còn được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con trong trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này, để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. Đây là nội dung được quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Vì vậy, mới mức lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 đồng/tháng thì lao động nam sẽ nhận được khoản trợ cấp một lầm khi vợ sinh con là 2.780.000 đồng. Nhưng kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được chiều chỉnh tăng lên mức 1.490.000 đồng/tháng, theo đó, mức trợ cấp này cũng được tăng tương ứng, cụ thể tăng lên mức 2.980.000 đồng.

T.H

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất