Chủ Nhật, 15/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào công tác Công an đã được Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN tập trung chỉ đạo, thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong đó, Viện đã chủ động tham gia các chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ đã ký giữa Bộ Công an với Bộ KH&CN như các chương trình nghiên cứu khoa học phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xây dựng đề án phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực an ninh, quốc phòng; chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra; tham gia và đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác phối hợp tác chiến kỹ thuật trong các phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước tổ chức tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, ghi nhận, biểu dương những kết quả Viện KH&CN đã đạt được 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Viện KH&CN cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong 6 tháng cuối năm 2019 đối với chính sách, định hướng lớn về KH&CN.

Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN trong công tác Công an, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phòng thí nghiệm, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học kiểm nghiệm, đưa vào chế tạo các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các sản phẩm chuyên dùng phục vụ công tác Công an.

Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50 của Ban  Bí thư về “việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong Công an nhân dân.

Cần làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trước mắt, cũng như lâu dài để tăng cường ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học, công nghệ; triển khai nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế cả về nghiên cứu và đào tạo với các nước có công nghệ tiên tiến và các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm công nghệ mới và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tìm kiếm những chuyên gia giỏi. 

Vũ Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác