Thứ Bảy, 30/5/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Từ ngày 15/10/2019 sẽ áp dụng mức phạt mới đối với hành vi vi phạm về vận chuyển hóa chất

Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Đối với mức xử phạt đối với hành vi thực hiện vận chuyển hóa chất nhưng người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải, nhân viên xếp dỡ và thủ kho không đáp ứng yêu cầu về người tham gia vận chuyển được quy định cụ thể như sau:

1/ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hóa chất vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động cho người tham gia vận chuyển;

2/ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000  đồng đối với hành vi sử dụng người tham gia vận chuyển hóa chất nhưng không có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Nghị định 71/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2019.  Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác