Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

Đảng ủy CATW và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW luôn coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân. Trong những năm vừa qua của kỳ Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CATW được kiện toàn tương ứng với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà các đồng chí đảm nhiệm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ CATW đã góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Năm 2020 là năm cuối trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng phải không ngừng cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu; đặc biệt, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ CATW.

T.H

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi