Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo trực tuyến “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” 2019.

Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là dịp để chúng ta tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, về giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, vững bền của tác phảm Dân vận, đồng thời nhìn lại công tác dân vận trong 70 năm qua theo lời dặn của Người.

Cách đây 70 năm, vào ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật. Bài báo ra đời đặt ra những nội dung cụ thể, gần gũi, thiết thực, động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Với ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, bài viết của Bác đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, từ đó phát huy sức mạnh toàn dân. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc, thông qua công tác vận động quần chúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận đã gặt hái nhiều thành quả hết sức to lớn và đáng tự hào. 70 năm đã trôi qua, tác phẩm “Dân vận” vẫn vẹn nguyên những giá trị thời sự, giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành “cương lĩnh dân vận” của Đảng, là “cẩm nang” chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận.

Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân là trọng tâm. Bên cạnh đó, phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... không để các thế lực thù địch chống phá, tạo sự  bất ổn xã hội.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Cuộc thi được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/l930 - 15/10/2020). Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1.000 tác phẩm tham dự ở 4 thể loại: Báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói. Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm báo chí để trao giải năm 2019 và tham gia vòng chung kết Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, phản ánh chân thực những điển hình cá nhân và tập thể, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đóng góp tích cực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi