Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam sẽ thông thoáng nhưng chặt chẽ hơn

Một trong các nội dung được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến trong dự án Luật lần này là về Thị thực. Theo dự án Luật, đã bổ sung sung các trường hợp được chuyển đổi mục đích của Thị thực. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ nguyên như cũ, là không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng người nước ngoài vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi thực hiện các mục đích khác gây phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). Kết luận, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung trường hợp chính đáng được chuyển đổi mục đích Thị thực theo điều kiện rõ ràng như đã thể hiện trong dự thảo Luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có đủ điều kiện tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc… Quy định trên được thông qua thể hiện sự thông thoáng, nhưng chặt chẽ trong việc quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam.

Về bổ sung trường hợp được miễn Thị thực “Vào Khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ” (khoản 7, điểm b khoản 18 Điều 1), Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với dự thảo Luật về việc bổ sung trường hợp được miễn Thị thực nhưng có điều kiện đối với các Khu kinh tế ven biển và giao Chính phủ quyết định, nhằm tránh các nguy cơ tiềm ẩn về quốc phòng - an ninh, gây khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý hoạt động của người nước ngoài.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự án Luật

Kết quả biểu quyết có 404/446 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (chiếm tỷ lệ 83,64%). Trong đó số các đại biểu tham gia biểu quyết, có 26 đại biểu không tán thành với dự án Luật (chiếm 5,38%); 16 đại biểu không biểu quyết (chiếm 3,31%).

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất