Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Ngành Công an đang khẩn trương xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là vấn đề mang tính cốt lõi, quan trọng, góp phần tạo ra những tiền đề vững chắc cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia. Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc nên có nhiều nước trên thế giới đã xây dựng các đạo luật riêng, cụ thể nhằm tạo ra những hàng lang pháp lý vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm TTATGT của quốc gia mình.

Tham khảo kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới, như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Australia... thì các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT đường bộ được quy định trong đạo luật riêng, tách bạch với đạo luật về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý kinh doanh vận tải đường bộ.

Việc ngành Công an chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Giao thông đường bộ nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một tất yếu, phù hợp với tình hình thực tế, bởi:

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đây mạnh việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012. Theo Kết luận này, công tác đảm bảo TTATGT là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia: Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (do Bộ Giao thông soạn thảo) đang điều chỉnh đồng thời cả hai lĩnh vực là bảo đảm TTATGT đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ; việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chức năng trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa rõ ràng, rành mạch (về hình thức, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về bảo đảm TTATGT đường bộ, nhưng về nội dung và trên thực tế công tác thì ngành Công an là đơn vị trực tiếp, thường xuyên thực hiện Luật này), dẫn đến sự chồng chéo, tăng tổ chức về biên chế, chưa phù hợp với thực tiễn, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ. Nhiều quy định tồn tại ở các văn bản dưới Luật  (gồm 164 văn bản, như: Về tốc độ, khoảng cách xe cơ giới; hệ thống báo hiệu đường bộ; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; việc xác định niên hạn sử dụng của các phương tiện; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông; giải quyết tai nạn giao thông...); nhiều văn bản thay đổi liên tục, như: Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống báo hiệu đường bộ; Thông tư về tốc độ, khoảng cách xe cơ giới... thiếu tính ổn định, tập trung, thống nhất, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện và chưa đủ mạnh để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cả về TTATGT đường bộ và phát triển hạ tầng, quản lý vận tải đường bộ.

Việc triển khai hệ thống giám sát để phát hiện, xử lý các vi phạm về TTATGT và giám sát tình hình an ninh, trật tự là yêu cầu và xu thế tất yếu trước mắt cũng như lâu dài; nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng và đạt hiệu quả cao, thể hiện ở phương thức quản lý văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản dưới luật có liên quan chưa được quy định cụ thể, đồng bộ, thống nhất về chính sách này nên việc triển khai đầu tư, lắp đặt, quản lý, sử dụng còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm TTATGT đường bộ.

Trên thực tiễn công tác của ngành Công an cho thấy, tình hình TTATGT đường bộ ở Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề gây mất an ninh, trật tự, như: Tụ tập đông người biểu tình trái pháp luật trên các tuyến giao thông (điển hình như vụ biểu tình phản đối công ty Formosa trên tuyến quốc lộ 1A vào các năm 2016, 2017; biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu trên tuyến quốc lộ 1A tại Bình Thuận và năm 2018...); tụ tập đông người gây cản trở giao thông tại các trạm thu phí BOT; các loại tội phạm xảy ra trên các tuyến giao thông đường bộ; tình hình chống người thi hành công vụ diễn biến ngang nhiên, phức tạp và rất manh động; số lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh.

Tình hình tai nạn giao thông tại các địa phương cũng diễn biến rất phức tạp, có xu hướng tăng về số vụ, số người chết và bị thương. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì trong khoảng 10 năm từ 2009-2019, trên cả nước xảy ra trên 326 nghìn vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 97 nghìn người, bị thương hơn 329 nghìn người. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã xử lý trên 53,6 triệu trường hợp vi phạm; phát hiện, bắt 5.228 đối tượng phạm pháp hình sự.

Việc đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ cũng rất hạn chế, tồn tại nhiều bất cập (trong 10 năm từ 2009 - 2019, tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị hiện nay còn thấp hơn so với quy định. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác, mới chỉ đạt từ 5-12%, trong khi theo yêu cầu là từ 16 - 26%; hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ, đường địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội). Các chính sách pháp luật về đầu tư, phát triển hạ tầng thiếu quy định cụ thể và có nhiều sai phạm trong tổ chức thực hiện, để lại nhiều hậu quả xấu, khó khắc phục (điển hình là các dự án BOT...).

Một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng trên là chưa có đạo luật đủ sức mạnh để điều chỉnh các vấn đề về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các vấn đề xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ.

Bộ Công an khẳng định, nếu xây dựng 02 đạo luật (Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ và Luật Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ) thì công tác bảo đảm TTATGT đường bộ; công tác xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải giao thông đường bộ sẽ tốt hơn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

PV


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác