Thứ Sáu, 30/10/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học “Xây dựng người Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, cục nghiệp vụ, các nhà khoa học và lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3. Về phía Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tiến hành tham luận, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, trực tiếp liên quan đến nội hàm Cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các báo cáo khoa học thể hiện tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, giúp cho Công an tỉnh bổ sung thêm kiến thức về lý luận và thực tiễn về phong cách người cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói riêng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, đồng chí Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của Công an tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định Công an tỉnh Phú Thọ luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo; đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, nhiều cuộc Cuộc vận động và các đợt sinh hoạt chính trị với nhiều kết quả tốt, trở thành điển hình để các cơ quan trong tỉnh học tập, làm theo.

Tại Hội thảo, thay mặt Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng cần triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của đơn vị công tác và kết quả Hội thảo cần xây dựng thành các tiêu chí đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện nhằm hướng tới xây dựng lực lượng CAND vừa hồng, vừa chuyên. Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần phải báo cáo, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh ủy, thành ủy và các đoàn thể... trong việc đóng góp ý kiến, giám sát, giúp đỡ hướng tới xây dựng “phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thanh Hương

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi