Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Việt Nam sau bốn thập kỷ gia nhập Liên Hợp Quốc

Quốc kỳ nước CHXHCN Việt Nam tung bay trước trụ sở Liên Hợp quốc trong lễ kết nạp Việt Nam làm

thành viên chính thức, ngày 20/9/1977

Mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - LHQ trong suốt 40 năm qua

LHQ có vai trò rất đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi Việt Nam gia nhập chính thức, LHQ đã có hỗ trợ về nhân đạo và tài chính rất lớn, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề về nghèo đói, y tế, thực phẩm, nhất là với trẻ em và nhi đồng.

Kể từ khi trở thành thành viên của LHQ, Việt Nam bắt đầu nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ của LHQ thông qua các cơ quan, tổ chức chuyên môn của LHQ như Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và các tổ chức khác đã đến Việt Nam, đóng góp vào công cuộc tái thiết Việt Nam bằng những dự án cụ thể, có tác động tích cực, lan tỏa cho đến ngày nay như chương trình chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình kế hoạch hóa gia đình...

Trong giai đoạn 1977-1986, Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và từng bước khôi phục sản xuất. Ngoài nguồn viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa, viện trợ của LHQ chiếm 60% tổng viện trợ cho Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, LHQ tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam với nguồn vốn hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Giai đoạn 1986 - 1996, Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, theo đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiến hành đổi mới chính sách kinh tế, chính sách xã hội. Các dự án hợp tác là nguồn hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan và trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới.

Giai đoạn 1997 - 2011, LHQ dành ưu tiên cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và các chính sách xã hội; cải cách và quản lý phát triển; quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; và điều phối viện trợ, quản lý nhà nước và huy động nguồn lực.

 

Quang cảnh Hội trường Liên Hợp quốc trước giờ bỏ phiếu bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009, ngày 16/10/2007

Giai đoạn hợp tác 2012 - 2016, trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất Hành động - Một LHQ (DaO), Chính phủ Việt Nam và LHQ đang tích cực phối hợp triển khai Kế hoạch chung tiếp theo của LHQ giai đoạn 2012-2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (SEDS) của Việt Nam.

Giai đoạn 2017 - 2021, Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong khuôn khổ Sáng kiến Một LHQ đã cơ bản được xây dựng xong và đã trình Chính phủ Việt Nam chờ chính thức thông qua. Chương trình này tập trung vào mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGS).

Hợp tác với LHQ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nâng cao trình độ công nghệ và thúc đẩy tiến bộ về khoa học - kỹ thuật ở Việt Nam, phục hồi và xây dựng mới một số cơ sở sản xuất, tăng cường năng lực phát triển.

Về mặt quan hệ đối ngoại, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn LHQ làm cở sở để tăng cường quan hệ với các tổ chức trong hệ thống LHQ, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức quốc tế.

LHQ trở thành một diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại. Vị thế và vai trò của Việt Nam tại LHQ ngày càng được nâng cao. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước không liên kết, các nước đang phát triển, để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ như nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ các nước, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực... đồng thời và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao

Từ một quốc gia nhận viện trợ của LHQ, nay Việt Nam đã trở thành một thành viên có trách nhiệm và có những đóng góp tích cực cho LHQ. Trong 40 năm qua (1977 - 2017), Việt Nam đã từng bước chuyển từ việc tham dự các hội nghị đến việc tham gia một cách tích cực, chủ động vào các cơ chế của LHQ. Việt Nam cũng đã chuyển từ nước nhận trợ giúp sang là đối tác hợp tác với LHQ và tham gia đóng góp xây dựng LHQ.

Các sỹ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, tháng 4/2015. (Ảnh Hồng Pha.TTXVN)

Việt Nam đã ứng cử vào các cơ quan từ thấp đến cao, các cơ chế của LHQ, từ các ủy ban như Ủy ban Phát triển xã hội, Ủy ban về chống phân biệt chủng tộc, Ủy ban về quyền bình đẳng của phụ nữ cho đến Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm vũ khí hóa học năm 1998; một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996; thành viên của Hội nghị Giải trừ quân bị năm 1996. Ngoài ra, Việt Nam sớm tham gia vào quá trình chuẩn bị cho các Hội nghị lớn như: Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2000, năm 2005, năm 2010; Hội nghị về chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ năm 2001, năm 2003… Việt Nam đồng thời là thành viên Hội đồng Điều hành của Chương trình Phát triển và Quỹ Dân số Liên hợp quốc; thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016 - 2018; thành viên Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014 - 2016). Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ chức phát triển Liên hợp quốc mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác và tham gia vào các tổ chức này.

Vai trò của Việt Nam trong hợp tác với LHQ đã được nhiều nước thừa nhận. Gần đây, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, Việt Nam đóng góp trở lại cho LHQ, tham gia tích cực vào các cơ chế của LHQ, tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và Việt Nam trở thành một thành viên có trách nhiệm. Các nước đánh giá, Việt Nam hiện nay là 1 trong những nước có vai trò tích cực, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trong LHQ và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc khu vực Á - Âu (Ảnh TTXVN)

Phương hướng hợp tác phát triển trong thời gian tới

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng: “Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và LHQ”, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với LHQ đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, là thành viên có trách nhiệm và tích cực trong các hoạt động của LHQ, Việt Nam sẽ sát cánh cùng các nước thành viên đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển.

Thứ ba, Việt Nam cũng sẽ tăng cường tham gia ở cấp độ cao hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, nỗ lực thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; ủng hộ các nỗ lực cải tổ LHQ theo hướng nâng cao hiệu quả, minh bạch và dân chủ hóa trong mọi hoạt động.

Thứ tư, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thành tốt vai trò thành viên trong các cơ chế của LHQ và đi đầu với nhiều sáng kiến cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt tích cực vận động ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Nếu được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào vị trí này, chắc chắn Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực và thực chất vào những nỗ lực của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trải qua bốn thập kỷ gia nhập vào một trong những tổ chức quốc tế uy tín nhất thế giới - Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã từng bước ghi những dấu ấn tích cực, khẳng định vị trí, uy tín của mình trên trường quốc tế, kịp sánh vai với các “cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Đặng Hồng Nhung

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi