Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng cục An ninh tổng kết công tác năm 2017

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục An ninh

Là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trong năm qua, Tổng cục An ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là những đối tượng, địa bàn trọng điểm, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác, báo cáo đề xuất lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều thông tin có giá trị góp phần hoạch định chính sách. Hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt nhiệm vụ công tác an ninh. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu, xử lý thông tin thực hiện các mặt công tác quản lý về mặt An ninh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể của Tổng cục An ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Đi đôi với công tác nghiệp vụ, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh được gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đã tạo được chuyển biến tốt về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến dân, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ an ninh vì nhân dân phục vụ…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Tổng cục An ninh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, trong những thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp tích cực, quan trọng của Tổng cục An ninh.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đồng tình, nhất trí cao với chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục An ninh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục An ninh cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Tiếp tục có giải pháp cụ thể nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng An ninh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản. Tạo chuyển biến thực chất về chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản...

Các đại biểu dự Hội nghị

Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”; nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên mạng Internet. Chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến lợi ích của đất nước; kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai công tác; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phản động…

Theo bocongan.gov.vn


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi