Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện CSND tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Tham dự Hội nghị có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong Học viện.

Đồng chí Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND thông báo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 với các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2018”.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

Tại Hội nghị, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh 3 vấn đề lớn mà Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều kiện đảm bảo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; Nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến lãnh đạo, chỉ huy để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện cần thường xuyên kiểm điểm “tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; Xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, góp phần xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND, đi đôi với quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Ngoài ra, Học viện phải làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đào tạo, nghiên cứu để thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vũ Linh - Tạp chí CSND, T32


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi