Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao sức mạnh chiến đấu, tính cơ động nhanh của lực lượng Cảnh sát cơ động

Hội nghị đã dành thời gian lắng nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của lực lượng CSCĐ; Nghị quyết về nhiệm vụ CSCĐ và xây dựng lực lượng năm 2018; Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2017 của Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược góp phần xây dựng lực lượng, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự (ANTT), trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong tình hình mới. 

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị

Với phương châm “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2017, lực lượng CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT, TTATXH, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động, hiệu quả trong công tác tham mưu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; hàng trăm kế hoạch, điện chỉ đạo và phương án, tổ chức lực lượng đã được triển khai; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là đấu tranh tấn công trấn áp, triệt phá các chuyên án lớn về ma túy, buôn lậu, tội phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; tăng cường lực lượng hỗ trợ các đơn vị đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng tổ chức lực lượng huấn huyện và diễn tập thành công phương án đảm bảo ANTT, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hoàn thành có chất lượng, hiệu quả kế hoạch, chương trình huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao…. Đã tăng cường 1.625 lượt cán bộ có chuyên môn giúp đỡ các nhà trường, đơn vị thuộc Bộ huấn huyện kỹ chiến thuật, các phương án phòng thủ; thường xuyên nghiên cứu, khảo sát địa bàn, xây dựng bổ sung các dạng phương án tác chiến sát yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức huấn luyện thành thục các phương án đảm bảo không bị động, bất ngờ khi có tình huống phức tạp về ANTT.

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể của Bộ Tư lệnh CSCĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hành quân dã ngoại, pháp chế, đối ngoại và nghi lễ Công an nhân dân đã được Bộ Tư lệnh CSCĐ đẩy mạnh, hiệu quả; thường xuyên tổ chức các đợt hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, những nơi bị thiên tai, lũ lụt… để hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo ANTT, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSCĐ; thực hiện tốt công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật thông tin, cơ yếu và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Cùng với việc nêu bật những thành tích, chiến công của lực lượng CSCĐ, Hội nghị cũng phân tích, đánh giá những tồn tại, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại qua đó dự báo, đánh giá tình hình cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Trong đó Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh với Công an các đơn vị, địa phương, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ gây ra; làm tốt công tác huấn luyện, hành quân dã ngoại, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác pháp chế, đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng CSCĐ. Triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII); tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công và kết quả mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong năm qua; cùng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc trong quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an, Chương trình công tác về nhiệm công tác năm 2018.

 

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho các đơn vị tại Hội nghị

Đồng tình và nhất trí với chương trình, nhiệm vụ công tác của lực lượng CSCĐ trong năm 2018; Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ. Cụ thể, cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thời gian sớm nhất; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, sử dụng có hiệu quả biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.

Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATXH; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mục tiêu quan trọng, chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ; sức mạnh chiến đấu, tinh cơ động nhanh của các đơn vị CSCĐ; chủ động về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. Đảm bảo công tác tài chính, hậu cần đúng mực tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiệu cực cũng như công tác pháp chế, đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lực lượng CSCĐ.

Cuối cùng, Thứ trưởng Lê Quý Vương đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh việc Bộ Tư lệnh CSCĐ cần nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu và thực hiện tốt những giá trị cốt lõi trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát biểu kết luận Hội nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73./.

Theo bocongan.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi