Chủ Nhật, 22/7/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nước ta hiện nay

  Tạp chí CSND -  Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân chính thức được đề cập trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ VII và tiếp tục được xác định trong văn kiện các Đại hội lần thứ VIII, IX, X, XI của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (CAND) là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Thể chế hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, trong Luật An ninh quốc gia năm 2004, khái niệm nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Khoản 9, Khoản 10, Điều 3: “Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”; “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”.

 • Vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng Công an nhân dân

  Đấu tranh phòng, chống tội phạm cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị  

 • Quy cách in ấn các biểu mẫu kiểm tra, xử phạt của quản lý thị trường theo Thông tư 08/2018/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 17/5/2018

  Tạp chí CSND - Ngày 02/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của quản lý thị trường.

 • Hội thảo “Vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo ANTT thời kỳ mới”

  Tạp chí CSND - Ngày 10/5/2018, Hội phụ nữ Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo An ninh trật tự thời kỳ mới” nhằm cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác phụ nữ trong CAND.

 • Trao thưởng các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 11/5/2018, Học viện CSND long trọng tổ chức lễ Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân  (15/5/1968 - 15/5/2018).

 • Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ 7/5 đến 12/5/2018 với những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ 7/5 đến 12/5/2018 với những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ 7/5 đến 12/5/2018 với những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Những chiến công nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong tuần qua (từ ngày 30/4 - 06/5/2018)

  Tạp chí CSND - Tạp chí CSND xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những chiến công nổi bật của lực lượng Công an nhân dân, từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018.

 • Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi Trường Sa

  Tạp chí CSND - Việt Nam đề nghị Trung Quốc không tiến hành quân sự hóa, rút trang bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 • Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước

  Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

 • Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương

  Hệ thống bảng lương mới sẽ được ban hành theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

 • Khai mạc giải thi đấu tennis chào mừng 50 năm Ngày thành lập Học viện

  Tạp chí CSND - Ngày 07/5/2018, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai mạc giải thi đấu tennis chào mừng 50 năm Ngày thành lập Học viện CSND (15/5/1968 - 15/5/2018).

 • Tổng bí thư: Việc xử lý các vi phạm đã góp phần răn đe, ngăn chặn tiêu cực

  Người đứng đầu Đảng cho rằng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín thấp, vướng vào lợi ích nhóm.

 • “Thế giới quan, Nhân sinh quan Phật giáo với con người Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 02/5/2018, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã mời Thượng tọa, TS. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương đến báo cáo thực tế về “Thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo với con người Việt Nam” cho cán bộ, học viên trong Học viện.

 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp và làm việc với Công an Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc

  Tạp chí CSND - Ngày 03/5/2018, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đồng chí Hồ Trác, Phó Chủ tịch, Giám đốc Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

 • Điểm tin an ninh, trật tự nổi bật trong tuần (từ ngày 30/4/2018 - 6/5/2018)

  Tạp chí CSND tổng hợp một số thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước tuần qua như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi