Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát huy truyền thống vẻ vang góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Liên khu ủy Việt Bắc và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Công an Vĩnh Phúc đã đấu tranh làm thất bại hoạt động của các cơ quan tình báo Pháp và hoạt động của các tổ chức đảng phái phản động Việt gian trên địa bàn tỉnh như: Đại việt quốc dân đảng, Đại việt quốc gia liên minh, Việt Nam quốc dân đảng, bọn phản động lợi dụng tôn giáo... lập nên  nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc của quần chúng nhân dân, Công an Vĩnh Phúc ngày càng trưởng thành, dũng cảm, đấu tranh đánh thắng thực dân Pháp, đập tan âm mưu, hoạt động của bọn phản động, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phát huy những thắng lợi đã được, Công an Vĩnh Phúc tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển lực lượng, đoàn kết một lòng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, Công an Vĩnh Phúc đã đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa các hoạt động tình báo, gián điệp, các hoạt động chống phá của đế quốc Mỹ và tay sai, khám phá nhiều vụ gián điệp, phản động, nhen nhóm tổ chức phản cách mạng của “Đảng cách mạng Việt Nam tân tiên”, “Hội Hợp Hương”, “Hội Đồng Tâm”, “Tam dân chủ nghĩa”, “Đảng Tân Hoa”, đồng thời đấu tranh quyết liệt với hoạt động của các đối tượng kinh tế, hình sự, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn; sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tính mạng và tài sản của nhân dân. Tiểu biểu như hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Vĩnh Phúc đã không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm tổ chức chữa cháy thành công sân bay Đa Phúc ngày 24 và 25/10/1967 cứu được 2 máy bay, 70 tấn thóc, bảo vệ an toàn kho khí tài và nhiều tài sản khác. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã điều tra khám phá hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá, bắt giữ, xử lý nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng tham ô, đầu cơ, tích trữ, buôn lậu, trộm cắp, lưu manh, côn đồ, đảm bảo trị an, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa 416 cán bộ, chiến sĩ ưu tú tình nguyện lên đường chi viện cho An ninh miền Nam, sát cánh cùng với lực lượng An ninh miền Nam tiến hành công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và khu căn cứ cách mạng, trong đó có đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công tiêu biểu như: đồng chí Lê Tiền, Lê Văn Bội... góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã tập trung củng cố lực lượng, đổi mới các lĩnh vực công tác, xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, các âm mưu, ý đồ hoạt động tình báo, gián điệp của các thế lực thù địch và bọn phản động, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc luôn chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới các mặt công tác, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Lực lượng Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, kỹ thuật; đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, phản động. Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ngăn chặn, giải quyết, xử lý kịp thời các tình hình về an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, không để xảy ra phức tạp lớn. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, bắt giữ, xử lý hàng nghìn đối tượng hình sự nguy hiểm góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; truy bắt hàng nghìn đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Nhiều mô hình, chuyên đề phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng và triển khai sâu rộng, tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở cơ sở.

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của tỉnh và đất nước. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm kiềm chế và giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Triển khai quyết liệt các nội dung, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, điển hình như: Vụ án tham nhũng tại Dự án trang trại Phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên), vụ án tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đã cơ bản chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp nhiều năm trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn và tình trạng khai thác đất, đá trái phép. Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên, không để xảy ra oan, sai, sót lọt tội phạm. Thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong các dịp Tết Nguyên đán. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông liên tục đạt mục tiêu 3 giảm… góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Vĩnh Phúc trong hơn 70 năm qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Lẵng hoa của Chủ tịch nước, Huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm Huân chương chiến công các loại, hàng chục Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. Đặc biệt đã có 3 đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; liệt sỹ Trương Văn Đông được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp; đồng chí Đậu Văn Ngôn và đồng chí Lê Tiền, nguyên là cán bộ Công an Vĩnh Phúc được truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng.

Tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, để giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Hai là, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác Công an để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Phối hợp các cấp, các ngành đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đấu tranh số hoạt động phạm tội có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức biện pháp vận động nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế, để phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm; chăm lo xây dựng củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, hoạt động tự quản, tự phòng của các tổ chức quần chúng và nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bốn là, tập trung nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", với khẩu hiệu hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”, “Thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, giúp cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và noi theo tấm gương đạo đức của Bác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Năm là, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục truyền thống, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên toàn lực lượng Công an tỉnh vững về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, say mê nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc, quản lý cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, kỷ luật, mệnh lệnh công tác và chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có tinh thần, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt đến mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc văn minh, gắn bó mật thiết với dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Sáu là, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực Công an nhân dân với lực lượng Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, các đoàn thể cần tăng cường chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp cùng với lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đội Pháp chế, Nghiên cứu lịch sử, khoa học - Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi