Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019

Theo quy định của Luật Tiếp công dân, ít nhất mỗi tháng một ngày sẽ có một buổi tiếp công dân định kỳ. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân… Sau khi tiếp nhận, xem xét, sẽ giao cho Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019

Đối với những trường hợp không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

HN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất