Thứ Hai, 23/7/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Công ty Điện lực Lạng Sơn – 51 năm phát triển bền vững

Công ty Điện lực Lạng Sơn

Công ty Điện lực Lạng Sơn có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng; xây dựng cải tạo lưới điện phân phối; sửa chữa đại tu thiết bị điện.

- Thiết kế lưới điện phân phối; tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp điện đến cấp điện 35 KV.

- Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp điện đến cấp điện áp 110 KV.

Trong đó quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty Điện lực Lạng Sơn là chủ yếu nhận điện từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao sau đó phân phối đến khách hàng sử dụng điện. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của Công ty Điện lực Lạng Sơn có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Điện lực huyện, phân xưởng với các phòng ban. 

Trải qua 51 năm phấn đấu, trưởng thành, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu:

- Huân chương độc lập Hạng nhì, Hạng ba. Huân chương lao động Hạng nhất, Hạng nhì, Hạng ba của  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội

- Bằng khen của Bộ Nội vụ - Bộ Công an

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Bằng khen của Bộ Điện than, Bộ Năng lượng, Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam

- Bằng khen của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thông tin

- Bằng khen của Ban chấp hành tỉnh, Đảng bộ Lạng Sơn.

Công ty Điện lực Lạng Sơn đang từng bước củng cố, cải tạo và đầu tư xây dựng lưới điện đảm bảo cung cấp điện liên tục với chất lượng điện nâng cao, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị - phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bản tỉnh Lạng Sơn./

Công ty Điện lực Lạng Sơn

Địa chỉ: 109 Trần Đăng Ninh – Phường Tam Thanh – Tp. Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0253871278       Fax: 0253872501

Website: http://pclangson.npc.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi