Thứ Ba, 25/9/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH- THANH HÓA

Thị trấn Kim Tân – Thạch Thành

Là huyện đầu tiên trong tỉnh kết hợp mô hình kinh tế nông trường và kinh tế hộ đạt kết quả cao. Đến nay, Thạch Thành hiện có 3 nông trường tham gia trồng mía (Thạch Thành, 26/3 và Vân Du) hoạt động theo mô hình này. Ðồng thời bằng nhiều chính sách như trợ giá, trợ giống, vốn, kỹ thuật canh tác, trong vài năm trở lại đây diện tích trồng mía của Thạch Thành lên tới trên 4.507,7 ha, năng suất bình quân đạt 504,1 tạ/ha. Giá trị kinh tế cây mía đem lại không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế huyện nhà, mà còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình, nâng cao đời sống của người dân Thạch Thành.

Là một huyện miền núi, ngành thương mại - dịch vụ của Thạch Thành đang từng bước được chú trọng phát triển và có bước tiến mạnh khi có các danh lam, thắng cảnh như: Khu Du lịch sinh thái thác Voi, khu du lịch Con Moong, thác Mây, Chiến khu Ngọc Trạo tạo nguồn thu không nhỏ cho ngân sách huyện.

Nhà tưởng niệm khu di tích Ngọc Trạo

Hàng năm, Thạch Thành đầu tư một nguồn vốn khá lớn cho xây dựng cơ bản. Với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện và vốn đóng góp của nhân dân Thạch Thành đã đầu tư nhiều công trình giao thông, kết cấu hạ tầng quan trọng. Ðến nay, ngoài hệ thống đường quốc lộ nối liền với các huyện trong tỉnh được trung ương đầu tư xây dựng như tuyến đường về Ngọc Trạo, đường số 217B từ Bỉm Sơn lên phố Cát và các xã vùng cao Thành Minh, Thạch Trực đi qua vùng cao Thạch Quảng, quốc lộ 45 chạy qua huyện đến tận Rịa. Thu hút đầu tư nhà máy may của hàn Quốc, giải quyết công ăn việc làm với 6.500 công nhân.

Ngoài ra, huyện còn tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Các tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hoá và cấp phối hoàn toàn, tạo điều kiện thông thương, giao lưu của người dân. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương nội đồng cũng được kiên cố hoá, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho cây lúa và các loại cây hoa màu chủ yếu. Nhiều công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, công sở cũng được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới.

Tuy là huyện miền núi nhưng những năm gần đây huyện Thạch Thành chú trọng từng bước phát triển đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, văn hóa tạo điều kiện cho người dân lập nghiệp, phát triển kinh tế. Cuộc sống người dân được nâng cao, tỉ lệ thất nghiệp giảm dần, tình hình an ninh trật tự trong huyện được cải thiện rõ rệt.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi