Thứ Sáu, 19/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mục đích của việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT; thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; tiến tới cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Việc cấp mã số BHXH cho từng người tham gia BHXH, BHYT là một bước tiến lớn của ngành BHXH, giúp BHXH Việt Nam quản lý được từng cá nhân tham gia; cải cách triệt để thủ tục hành chính và có cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người.

Quy trình cấp mã số BHXH được thực hiện khá chặt chẽ và thuận tiện, khi có phát sinh tăng lao động hoặc điều chỉnh hoặc cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, đơn vị tra cứu mã số BHXH của người tham gia tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH tỉnh đang tư vấn cho người dân về cấp mã số BHXH

Ông Đàm Lực Sĩ – Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, để triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện; báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho cán bộ trong Ngành và nhân viên đại lý thu, đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), trường học.

Cũng theo ông Đàm Lực Sĩ, việc quan trọng nhất trong triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH, là phải cấp được mã số BHXH cho từng người tham gia BHXH, BHYT. Do đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Cụ thể, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị SDLĐ phối hợp với ngành BHXH tổ chức thu thập thông tin, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ chỉ đạo cấp mã số BHXH; đồng thời ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện, đơn vị SDLĐ và người lao động thực hiện đúng các quy trình cấp mã số BHXH… Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với Bưu điện, hệ thống đại lý thu và đơn vị SDLĐ thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Đến nay, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xác định mã số BHXH cho người tham gia; thực hiện in mẫu MS1 và TK1-TS để cung cấp cho các đơn vị, người tham gia kê khai, rà soát. Tính đến ngày 28/11/2017, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã cấp mã số BHXH cho 1.073.188 người, đạt 76,66%.

Tuy nhiên, theo ông Đàm Lực Sĩ, toàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn 326.716 người đang tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH. Đây là một thách thức không nhỏ, bởi những đối tượng còn lại này luôn biến động, thiếu thông tin, chưa nhập thông tin trên phần mềm…

Do đó, để hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho người tham gia trong năm 2017, BHXH tỉnh xác định sẽ tăng cường tập trung mọi nguồn lực cho công tác này, huy động cán bộ làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, nhất là với Bưu điện để khẩn trương thu thập thông tin theo mẫu TK1-TS, sau đó cấp mã số BHXH cho người tham gia. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH để các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị SDLĐ đồng thuận phối hợp thực hiện, góp phần thực hiện đúng lộ trình do BHXH Việt Nam đề ra./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi