Thứ Năm, 18/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
UBND HUYỆN NGA SƠN

Huyện Nga Sơn

Nga Sơn là vùng đất nằm sát biển, cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng Ðông Bắc. Địa danh Nga Sơn gắn liền với tích Từ Thức gặp tiên, sự tích quả dưa hấu với Mai An Tiêm, khởi nghĩa Ba Đình và chiếu cói. Với đường bờ biển dài 20 km, Nga Sơn có vùng triều màu mỡ, thuận lợi phát triển nông nghiệp với một số loại cây trồng, đặc biệt ở đây còn nổi tiếng với “cói Nga Sơn” – niềm kiêu hãnh của vùng quê này.

Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/ nguời/ năm

Tổng đầu tư xã hội đạt 100% giá trị xuất khẩu, thu ngân sách nhà nuớc, bình quân thu nhập/ ha canh tác đạt và vượt so với kế hoạch trong năm đã chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần NQ 06 của huyện ủy.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng suất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ, các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, công tác chỉ đạo, điều hành thực sự có hiệu quả, Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 1.190 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng 15.794 ha, bằng 99%CK, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha; năng suất cói 75,5 tạ/ha. Là địa danh nổi tiếng với các làng nghề người dân Nga Sơn không đơn thuần chỉ dệt chiếu cói,mà người dân nơi đây đã sáng tạo nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ với những nét hoạ tiết, văn hóa khác nhau dành cho xuất khẩu.

Cói Nga Sơn

Trong vụ đông năm 2018 huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất 80 ha dưa hấu ở cả vụ đông và vụ xuân, 64 ha khoai tây vụ đông đạt giá trị kinh tế cao. Ngành chăn chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn nên giảm cả về tổng đàn và giá trị. Tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 15.675 tấn; Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được duy trì, sản xuất thủy sản tuy còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng vượt so với cùng kỳ,  tổng sản lượng khai thác và nuôi ước đạt gần 6.600 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trên 4.000 tấn; sản lượng khai thác trên 2.500 tấn; giá trị đạt 152,4 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đuợc duy trì và phát triển trên toàn huyện, tổng giá trị sản xuất CN, TTCN đạt gần 1.500 tỷ đồng. Huyện đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Năm 2017 trên toàn huyện đã thành lập mới được 46 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 198 doanh nghiệp.

Chương trình xây dựng NTM có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay bình quân  toàn huyện đạt 16.23 tiêu chí; có 9 xã và 107 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM gồm Nga Thái, Nga Hải, Nga Truờng, Nga Liên, Nga Giáp và Nga Văn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên, trật tự xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Chỉ đạo phương hướng thực hiện năm 2018 huyện Nga Sơn đã nêu rõ các ngành, các địa phương cần tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, quan tâm vấn đề thu ngân sách nhà nước, tạo cơ chế hỗ trợ cho việc thành lập thêm các doanh nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện, triển khai thực hiện tốt các thiết chế văn hóa nhất là trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ sở, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Với mong muốn và quyết tâm trong công tác chỉ đạo của huyện tin tưởng rằng, trong tương lai huyện Nga Sơn sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, theo mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi