Thứ Hai, 15/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
UBND XÃ EA TRANG NỖ LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Với sự nỗ lực thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ - HĐND – UBND, các phòng ban chuyên môn của Huyện, Đảng uỷ - HĐND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của các Ban ngành Đoàn thể, sự đoàn kết nỗ lực của Tập thể cán bộ và nhân dân trong xã trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2017 đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: Lĩnh vực kinh tế: nông nghiệp gieo trồng được 1.735/1.735 ha đạt 100% KH năm; Chăn nuôi tổng đàn trâu bò hiện có: 2.107/2.279 con, đạt 92,45% KH; Công tác Địa chính - Giao thông – Xây dựng cơ bản chỉ đạo kiểm tra các hồ đập, nạo vét kênh mương được và phát quang khai thông dòng nước chảy, phục vụ nước tưới cho 40 ha diện tích cây trồng; Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm triển khai theo kế hoạch, năm 2017, Huyện đã công nhận xã đạt được 6/19 tiêu chí. Lĩnh vực Văn hóa – Giáo dục: thường xuyên tổ chức các hoạt động, văn nghệ, thể dục thể thao toàn xã; thực hiện tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của địa phương và của đất nước; Công tác giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, luôn duy trì sĩ số, thực hiện tốt các nội dung phát động của Ngành giáo dục, quản lý tốt cơ sở vật chất, quan tâm, chuẩn bị đầy đủ chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Công tác y tế: Trạm y tế xã tổ chức kiểm tra các hộ buôn bán nhỏ trên địa bàn để đảm bảo VSATTP, triển khai tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em; trong năm không có dịch bệnh xảy ra. Lĩnh vực an ninh – quốc phòng: tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Tình hình sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định, các tín đồ chấp hành các quy định sinh hoạt, chủ trương đường lối chính sách pháp luật và các quy định của địa phương. Đây là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm 2018 và những năm tiếp theo.

Xã Ea Trang là xã thuộc miền núi với địa bàn rộng, dân cư thiếu tập trung, cơ sở hạ tầng thấp, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trình độ dân cư không đồng đều, thời tiết có những diễn biến phức tạp đặc biệt là những cơn bão phức tạp, giá cả thị trường biến động mạnh điều đó luôn ảnh hưởng đến các chỉ tiêu  phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng của toàn xã và tạo ra những thách thức mới trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020.

Cụ thể, trong 02 ngày 3 và ngày 4/11/2017 trên địa bàn xã Ea Trang đã xảy ra hiện tượng mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã làm mực nước, sông, suối dâng cao, một số ngầm, cầu, cống bị ngập lụt làm chia cắt tạm thời tại thôn, buôn. Đặc biệt tại Buôn Thi còn xảy ra mưa lớn cục bộ, kèm theo gió soáy, do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão làm ảnh hưởng trực tiếp thiệt hại nhà cửa, hoa màu của nhân dân trên địa bàn; Thiệt hại về Cơ sở vật chất - giáo dục: 3 trường học; các nhà văn hoá; Trạm kiểm lâm cơ động PCCC số 02; Phân trường Công ty lâm nghiệp huyện M’Drăk và 216 nhà dân bị sập và tốc mái. Nông, lâm nghiệp: thiệt hại tổng diện tích rừng trồng của dân là: 1.380 ha, mía là: 110 ha, mỳ là: 54,7 ha; Về chăn nuôi: số lượng bò chết là: 4 con, heo chết là: 19 con, người chết: 1 người. Giao thông, Thuỷ lợi: Đập dâng Buôn M’Hạp bị vỡ một phần; Cầu Ea Boa ( đường vào nghĩa địa thôn 1) bị đứt hoàn toàn; Chân cầu, mặt cầu đường đi thôn Ea Bra bị xói mòn trôi hai bên hoàn toàn và một số cống, ngầm bị sạt lỡ, xói mòn; Cầu tạm Buôn Hạp bị trôi hoàn toàn; Đường liên xã Ea Trang đi CưSan hư hỏng, sạt lỡ; Đường liên thôn từ Ea Boa đi Ea Kiêu và Buôn Yui đi Ea Bra bị sạt lỡ, sói mòn; Tổng diện tích ruộng nước bị san lấp tại Buôn M’Jam là: 1,2 ha.Về điện: 3 trụ điện bị gẫy và nhiều trụ bị xiêu vẹo tại Buôn Thi.Tổng thiệt hại: Ước tính thiệt hại do bão số 12 gây ra cho xã Ea Trang khoảng 10.213.000.000đ.

Trong và sau khi cơn bão số 12 gây ra, UBND xã Ea Trang, Ban chỉ huy PCLB&TKCN xã đã trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và 13 ban tự quản Buôn/Thôn, khẩn trương nắm bắt, kiểm tra tình hình, kịp thời động viên hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại.

Đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, UBND xã Ea Trang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế: nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tích cực, tăng mạnh tỷ trọng ngành trồng trọt. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn gia súc theo hướng công nghiệp với mô hình kinh tế trang trại hộ gia đình quy mô vừa và nhỏ; đảm bảo phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh, khuyến khích nhân dân phát triển trồng cỏ để chăn nuôi. Đẩy mạnh chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng 70%. Xây dựng cơ sở hạ tầng QĐ 33 và xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức nạo vét kênh mương, mở rộng đường xá đi lại tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hoá làm ra. Làm tốt công tác phòng chống bão lụt và GTT.

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học. Duy trì phổ cập giáo dục THCS để nâng cao trình độ dân trí. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch lớn xảy ra; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt pháp lệnh dân số. Đẩy mạnh tuyên truyền về nếp sống văn hoá, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phát triển phong trào thể thao cả về quy mô và chất lượng. Đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; Đồng thời, duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ xã đến thôn buôn. Tăng cường lực lượng bám nắm tình hình thôn buôn, triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các khu vực trọng yếu và trọng điểm, đảm bảo ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền các bộ luật mới ban hành sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thôn, buôn trong việc rà soát thực hiện qui ước, hương ước thôn, buôn. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của Pháp luật.

Với những nỗ lực không ngừng của UBND xã Ea Trang những tháng đầu Quý I của năm 2018, Xã Ea Trang đã đạt được một số thành tích bước đầu như:Lĩnh vực kinh tế: Về nông nghiệp: Tổng diện tích vụ đồng xuân thực hiện được theo kế hoạch giao là: 420/420 ha. đạt 100% KH. Trong đó: Diện tích gieo trồng Lúa nước: 200/200 ha.; Ngô: 70/70ha; Mỳ: 100/100 ha; Đậu đỗ các loại 5/5ha; Mía: 20/20 ha; cây trồng khác: 25/25 ha. đạt 100% KH. Áp dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất Nông nghiệp. Hệ thống đóng mở công trình đập Triă Bâu được điều tiết nước hợp lý. Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò hiện có: 2.150/2.440 con, đạt 88,11% KH năm, (Trâu: 93 con, bò: 2057 con). Dê: 18 con. Đàn heo: 2.909/3.300 con. Đàn gia cầm: 33.311/36.000 con. Luôn tuyên truyền và vận động nhân dân phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, phòng trừ dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Về lâm nghiệp: Đã triển khai công tác tuyên truyền quản lý BVR và phát triển rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tình hình vi phạm lâm luật ở địa phương.

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Chỉ đạo các thôn/buôn treo băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân, tuyên truyền đến nhân dân về các tệ nạn xã hội, không cờ bạc, hạn chế bia rượu, thực hiện tốt luật giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Đảm bảo chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học luôn được quan tâm, chuẩn bị đầy đủ, cơ bản đáp ứng công tác dạy và học cho năm học 2017 – 2018. Công tác y tế: Trạm y tế xã cùng phối kết hợp tổ chức kiểm tra các hộ buôn, bán nhỏ trên địa bàn để đảm bảo VSATTP; Công tác dân số KHHGĐ ngày càng  được quan tâm, tích cực tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn xã.

Lĩnh vực An ninh – Quốc phòng được quan tâm chỉ đạo triệt để ban CHQS xã đã tổ chức thầm nhập “3 gặp, 4 biết” đối với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Điều động lực lượng dân quân thường trực, trực 24/24 các ngày trong tháng,  ngày lễ, đảm bảo quân số, thời gian quy định. Tham mưu cho UBND xã rà soát kiện toàn lực lượng Cán bộ, chiến sỹ dân quân năm 2017 để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ QS-QP đề ra.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi