Thứ Hai, 15/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
UBND XÃ TẾ LỢI NỖ LỰC VƯỢT LÊN NHỮNG KHÓ KHĂN THỬ THÁCH

Từ một vùng quê nghèo cán bộ và nhân dân xã Tế Lợi đã bắt nhịp cùng với cả huyện, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến năm 2017, cơ cấu kinh tế xã Tế Lợi đang chuyển giao giảm tỷ trọng Nông Lâm thủy sản, tăng tỷ trọng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ. Nông – Lâm – Thủy sản đạt 27,35%, đạt 98% so với kế hoạch; Tiểu thủ CN và xây dựng cơ bản đạt 34.30% đạt 105% so với kế hoạch; Dịch vụ đạt 38.35% đạt 112% so với KH; Tổng thu nhập toàn xã đạt 212.766.930.000 đ. Bình quân lương thực đầu người đạt 786/người/năm, đạt 98% so với KH. Thu nhập BQ đạt 34.6 triệu đồng/người/ năm.

Sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản: trồng trọt nông nghiệp đạt 100% KH với tổng diện tích gieo cấy là 766 ha; Tổng sản lượng lương thực đạt 4834 tấn; chăn nuôi phát triển ổn định được quan tâm, công tác vệ sinh chuồng trại, chăm sóc vật nuôi luôn được đảm bảo, không có dịch bệnh xảy ra, công tác tiêm phòng dịch được triển khai triệt để. Đối với Lâm nghiệp, công tác chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn toàn xã được triển khai có 199,26 ha được giao khoán cho các hộ bảo vệ và chăm  sóc, trong năm không có hiện tượng cháy rừng xảy ra. Công tác thủy lợi được tăng cường, UBND xã chỉ đạo đào đắp, nạo vét kênh mương, tưới tiêu, thủy lợi nội đồng, công tác phòng chống hạn, chống thiên tai. Thủy sản chú trọng phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Toàn xã có 24 trang trại, với diện tích 38 ha.

Sản xuât TTCN – xây dựng phát triển thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Các ngành dịch vụ được duy trì ổn định giá trị sản xuất đạt 25.7 tỷ, cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán là 254 hộ.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, UBND xã Tế Lợi cũng đẩy mạnh cac hoạt động văn hóa – xã hội. Tập trung tuyên truyền các hoạt động ngày Lễ, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ toàn xã. Khuyến khích phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa - gương mẫu, nếp sống văn minh. Tiêu biểu năm 2016, UBND xã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về đích NTM. Năm 2017,  được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3

Công tác giáo dục đào tạo rất được UBND quan tâm, chất lượng giáo dục toàn xã được nâng lên rõ rệt, giáo dục mũi nhọn được triển khai triệt để, tỷ lệ học sinh giỏi khối Mầm non đạt 75 – 80 %; khối Tiểu học, học sinh giỏi toàn diện đạt 48.7%, tỷ lệ lên lớp đạt 98.6%; khối THCS đạt 12.25%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, HS giỏi cấp huyện đạt 14.2%, cấp tỉnh đạt 5%, tỷ lệ thi đậu THPT đạt 100% đứng thứ 3 toàn Huyện. Cơ sở vật chất trong các nhà trường từng bước được nâng cao, luôn tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường. Để động viên, tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo dục, UBND xã chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, đưa ra các đổi mới, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã.

Công tác y tế -Dân số được chú trọng,tình hình dịch bệnh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát. Công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, đạt 100%. Các công trình vệ sinh được kiểm tra triệt để, 98.5% số hộ dân toàn xã dùng nước sạch. Chương trình Dân số - KHHGD được triển khai, năm 2017, tổng số hộ khẩu là 6134, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 0.4%. Chính sách xã hội – xóa đói gảm nghèo luôn được UBND xã giải quyết hỗ trợ đầy đủ.

Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường. Triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng cụm tuyến vững mạnh, an toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Ban công an duy trì  chế độ phân công trực theo dõi nắm bắt tình hình, duy trì hoạt động đều đặn, kịp thời phát hiện và giải quyết.

Cùng với những kết quả đã đạt được, UBND xã cũng nhận thấy những tồn tại, hạn chế như: Trên lĩnh vực kinh tế chưa có sự bức phá rõ rệt, tuy có tăng trưởng nhưng tồn tại nhiều bất ổn, không bền vững. Tỷ trọng phát triển ngành chăn nuôi chưa sát thực tế, số liệu thống kê trong chăn nuôi chưa chính xác. Công tác phát triển TTCN mây tre đan, chất lượng sản phẩm chưa thực sự hiệu quả, số lượng LĐ tham gia ngày càng giảm sút. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền thông tin còn hạn chế, hoạt động thể thao ở một số thôn còn thiếu quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  tuy đã được duy trì nhưng ở một số nơi vẫn còn hạn chế, thiếu hiệu quả, giải quyết chần chừ, kéo dài thiếu răn đe.

Đứng trước những khó khăn và thuận lợi, UBND xã Tế Lợi đoàn kết thống nhất, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể đã phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn vươn lên và đề ra những mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Kinh tế xã tiếp tục chuyển giao tỷ lệ từ Nông – Lâm – Thủy sản sang TTCN – XDCB và dịch vụ: Nông – Lâm – Thủy sản đạt 26%, TTCN – XDCB đạt 35%, Dịch vụ đạt 39%, Tổng thu nhập BQ: 35,4 triệu đồng/ người/ năm; Tổng sản lượng lương thực 5150 tấn; Bình quân lương thực đầu người 830 – 840kg/người/năm; Chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh trồng trọt nhất là cây rau màu vụ đông. Đồng thời tăng cường các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bnf toàn xã, các cấp ngành liên quan hỗ trợ kịp thời cho nhân dân để tháo gỡ những vứng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện xuống đồng gieo cấy cùng ND xã Tế Lợi

Văn hóa – xã hội: Xã giữ vững danh hiệu xã VH-NTM với 100% học sinh trong độ tuổi đến trường được đến trường, tỷ lệ phát triển dân số đạt 0,4%. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát động phong trào xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu và thôn làng kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động y tá cơ sở. Vận động thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường kiểm tra thực hiện đề án bảo vệ môi trường.

Quốc phòng – an ninh: Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh quốc phòng toàn dân, gắn với phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Nâng cao quản lý đối với lĩnh vực an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh và giải quyết kịp thời những nảy sinh vướng mắc ở cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh hoạt động của ANXH, nâng cao trách nhiệm của ban công an, khắc phục những tồn tại thiếu sót.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi